Teatr Kameralny - Rewitalizacja | Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.

Obecna wartość projektu wynosi 21 587 221,90 zł, dofinansowanie 10 377 283,00 zł, a wkład budżetu Miasta 11 209 938,90 zł.
Umowa na roboty budowlane została podpisana 20 kwietnia br. Prace trwają. Inwestycja ma sie zakończyć w IV kw. 2019 r.
Zakres projektu to prace ogólnobudowlane, prace konserwatorskie zabytkowego budynku, montaż wyposażenia (w tym oświetlenia scenicznego i sprzętu nagłaśniającego) oraz zagospodarowanie terenu.

Teatr Kameralny - Rewitalizacja | Bydgoszcz

Podstawową funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie funkcja teatralna. Scena wykorzystywana będzie przede wszystkim jako scena teatralna dla młodego widza, w tym teatr lalkowy. Pozostałe przewidywane działania to małe formy teatralne, muzyczne i rozrywkowe oraz spektakle przygotowywane przez amatorski ruch artystyczny (teatr improwizowany, scena seniora itp.). W obiekcie powstaną też przestrzenie służące prowadzeniu innowacyjnych warsztatów oraz spotkań artystycznych i integracyjnych.

Zobacz więcej:

-->> Co dalej z Młynem Rothera?

-->> Poznajemy Stare Miasto