Badania ruchu turystycznego w Bydgoszczy pozwalają nam przede wszystkim określić profilu turystów odwiedzających nasze miasto, poznać ich preferencje oraz oceny atrakcyjności poszczególnych elementów oferty turystycznej. Ponadto wskazują nasze słabe i mocne strony, aby dzięki temu pomóc w dostosowaniu oferty Bydgoszczy do oczekiwań turystów.  

 Badanie ruchu turystycznego, Bydgoszcz

 

 

Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2023 roku.

Raport ->> Turystyka w Bydgoszczy w 2023 roku


Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2021 roku.

Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w roku 2021 realizowane było przez Miasto Bydgoszcz (Bydgoskie Centrum Informacji) w okresie od lipca do września. W ramach badania zebrano 542 wywiady kwestionariuszowe w centrum miasta (okolice Starego Rynku i Wyspy Młyńskiej), które posłużyły do opracowania niniejszego raportu. 122 wywiady przeprowadzono z turystami / odwiedzającymi jednodniowymi mieszkającymi na stałe zagranicą (w tym 21 Polaków mieszkających zagranicą), a 420 ankietowanych stanowili mieszkańcy Polski. Raport -> Turystyka w Bydgoszczy w 2021 roku
 

Szacunkowa liczba turystów w Bydgoszczy w roku 2020

Na podstawie danych wtórnych i przyjętej w badaniach 2012 - 2019 metodyki szacowania -->> Liczba turystów w Bydgoszczy  2020 roku


Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2019 roku.

W 2019 roku (od kwietnia do listopada) w ramach badania ruchu turystycznego przeprowadziliśmy 1070 wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi Bydgoszcz, które posłużyły do opracowania raportu dostępnego tutaj -> Turystyka w Bydgoszczy w 2019 roku
 

Szacunkowa liczba turystów w Bydgoszczy w roku 2018

Na podstawie danych wtórnych i przyjętej w badaniach 2012 - 2017 metodyki szacowania -->> Liczba turystów w Bydgoszczy w 2018 roku


Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2017 roku.

W 2017 roku (od kwietnia do listopada) w ramach badania ruchu turystycznego zebraliśmy 1202 wywiady kwestionariuszowe, zrealizowane w centrum Bydgoszczy, które posłużyły do opracowania raportu.
 
Turyści przyjeżdżający do Bydgoszczy to najczęściej osoby w wieku 27-45 lat, przeważnie z wyższym wykształceniem. Najczęściej przyjeżdżają do Bydgoszczy z regionu kujawsko-pomorskiego (20%) i województw ościennych (mazowieckie - 16%, wielkopolskie - 14%, pomorskie - 12%). Wśród turystów zagranicznych najwięcej ankietowanych przyjechało z Niemiec (22%) i Wielkiej Brytanii (20%). Cel przyjazdu do Bydgoszczy to przede wszystkim zwiedzanie (69%) oraz wypoczynek (46%). Turyści krajowi przyjeżdżali do Bydgoszczy głównie samochodem (60%) z najbliższą rodziną (46%). Goście z zagranicy najczęściej wybierali samolot (35%) oraz podróż samochodem (33%). Wydatki ankietowanych podczas pobytu w Bydgoszczy to średnio 330 złotych. 
 
Spośród wybranych elementów wpławających na atrakcyjność turystyczną miasta turyści najgorzej oceniali dostępność parkingów oraz toalet publicznych, najlepiej zaś poczucie bezpieczeństwa, życzliwość mieszkańców, centrum informacji turystycznej oraz atmosferę miasta. Spośród bydgoskich atrakcji turystycznych prawie wszyscy odwiedzili lub deklarowali chęć odwiedzenia Wyspy Młyńskiej (96%), na drugim miejscu wskazywali Katedrę Bydgoską (46%) oraz tramwaj wodny (40%), a dalej Muzeum Mydła (33%) oraz Myślęcinek (30%).
 
Turyści wysoko oceniają atrakcyjność turystyczną Bydgoszczy. W skali od 1 do 10 średnia ocena to 8,0. 97% badanych uważa, że warto polecić odwiedzenie Bydgoszczy rodzinie / znajomym. 
 
Szacunkowa wielkość ruchu turystycznego w Bydgoszczy w roku 2017:
Około 476 000 turystów (w wariancie zrównoważonym) oraz 260 000 odwiedzających jednodniowych.
 

Szacunkowa liczba turystów w Bydgoszczy w roku 2016 

Na podstawie danych wtórnych i przyjętej w badaniach 2012 - 2015 metodyki szacowania -->> szacunkowa-liczba-turystow-w-bydgoszczy-w-roku-2016.pdf


Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2015 roku.

W 2015 roku badaniu poddano 1050 turystów i odwiedzających jednodniowych, którzy przyjechali do Bydgoszczy między majem a listopadem.
Turyści przyjeżdżający do Bydgoszczy to osoby w wieku produkcyjnym (najczęściej w wieku 24-39 lat), czynne zawodowo, przeważnie z wyższym i średnim wykształceniem. Najczęściej przyjeżdżają własnym samochodem (74%), choć istotne znaczenie mają również pociąg (16%) i autobus linii regularnych (6%). Ankietowani pochodzą z kujawsko-pomorskiego (42%) oraz z województw ościennych (wielkopolskie 12,5%, mazowieckie 10% oraz pomorskie 8%). Dla 77% odwiedzających Bydgoszcz to docelowy punkt podróży.
Około 40% badanych poszukiwało przed przyjazdem informacji o Bydgoszczy, wykorzystując przy tym przede wszystkim Internet (72%).
Najważniejsze cele przyjazdu to odwiedziny krewnych/znajomych (25%), wypoczynek (22%) oraz zwiedzanie (18%). Osoby odwiedzające Bydgoszcz najczęściej podróżują z najbliższą rodziną (35%), samotnie (27%) lub ze znajomymi (21%), a podróż organizują we własnym zakresie (81,5%).
Bardzo istotne jest potwierdzenie wysokiej oceny atrakcyjności turystycznej naszego miasta (85% to oceny od 7-10). Dodatkowo, około 90% ankietowanych skłonnych jest zarekomendować Bydgoszcz jako miasto atrakcyjne dla turystów. Najciekawsze miejsca w Bydgoszczy według ankietowanych to przede wszystkim Wyspa Młyńska, Stary Rynek, LPKiW Myślęcinek, Bazylika Mniejsza, Kanał Bydgoski.
Najwyżej oceniano takie elementy wpływające na atrakcyjność miasta jak, poczucie bezpieczeństwa, infrastruktura służąca rekreacji, dostępność komunikacyjna. Najniżej zaś, dostępność toalet publicznych oraz dostępność parkingów.
Szacunkowa wielkość ruchu turystycznego w Bydgoszczy w roku 2015:
Około 430 000 turystów (w wariancie zrównoważonym) oraz 194 000 odwiedzających jednodniowych.

Pełen raport dostępny jest tutaj: pdfRaport z badania ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2015 roku4.89 MB

Wykorzystanie obiektów noclegowych w Bydgoszczy w latach 2005-2016
 

Szacunkowa liczba turystów w Bydgoszczy w roku 2014

na podstawie danych wtórnych i przyjętej w badaniach 2012 i 2013 metodyki szacowania -->> pdfszacunkowa liczba turystów w Bydgoszczy w roku 2014102.37 KB


Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2013 roku.

Podobnie jak rok wcześniej badaniu poddano prawie 2000 turystów i odwiedzających jednodniowych (dokładnie 1738 wywiadów), którzy przyjechali do Bydgoszczy między majem a listopadem 2013 roku. Porównując dane z dwóch edycji monitoringu ruchu turystycznego uzyskujemy zbliżone wyniki. W obu przypadkach turyści przyjeżdżający do Bydgoszczy to osoby w wieku produkcyjnym, czynne zawodowo, przeważnie z wyższym i średnim wykształceniem. Najczęściej przyjeżdżają własnym samochodem, choć istotne znaczenie mają również pociąg i autobus linii regularnych. Ankietowani pochodzą z kujawsko-pomorskiego oraz z województw ościennych (wielkopolskie, mazowieckie oraz pomorskie). Da się również zauważyć znaczny wzrost liczby odwiedzin z woj. dolnośląskiego oraz małopolskiego. Wśród obcokrajowców w 2013 roku dominowali przyjezdni z Ukrainy (29%) oraz Niemiec (26,7%). 
 
Co ciekawe, w roku 2013 znacznie więcej osób odwiedziło Bydgoszcz po raz pierwszy. Bardzo istotne jest potwierdzenie wysokiej oceny atrakcyjności turystycznej naszego miasta (80% ankietowanych wysoko lub bardzo wysoko ocenia atrakcyjność turystyczną Bydgoszczy – to o 15% więcej niż w roku 2012). Dodatkowo, prawie 90% ankietowanych skłonnych jest zarekomendować Bydgoszcz jako miasto atrakcyjne dla turystów. Najwyżej oceniane miejsca / obiekty: Wyspa Młyńska, LPKiW Myślęcinek, Bazylika Mniejsza, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Katedra Bydgoska, Tramwaj Wodny, Kanał Bydgoski, Spichrze nad Brdą.
 
W 2013 zanotowano znacznie mniej ocen negatywnych dotyczących poszczególnych elementów wpływających na ocenę atrakcyjności miasta. Najwyżej oceniano takie elementy jak: informacja turystyczna, życzliwość / uprzejmość mieszkańców, baza gastronomiczna, oferta możliwości spędzania wolnego czasu. Najniżej zaś, podobnie jak w roku 2012 oceniano dostępność toalet publicznych oraz parkingów. 
 
Szacunki dotyczące ruchu turystycznego w 2013 roku:
Turyści – w wariancie zrównoważonym – prawie 400 000 osób (2012 – prawie 360 000 osób)
Odwiedzający jednodniowi, ale tylko ci, którzy przyjeżdżają realizować cele stricte turystyczne – wariant ostrożny – prawie 180 000 osób (2012 – 250 000 osób).
 
Wydatki poniesione w związku z pobytem turystów w Bydgoszczy:
Ponad 80 milionów zł. (2012 – 75 mln. zł.)

Pełen raport dostępny jest tutaj: Badanie ruchu turystycznego, Bydgoszcz 2013 (.pdf, 4.00 MB)


Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy w 2012 roku.

Wynika z niego m.in., że statystyczny turysta odwiedzający Bydgoszcz to osoba młoda (20-39 lat), z wyższym lub średnim wykształceniem, który przyjeżdża do Bydgoszczy indywidualnie lub z najbliższą rodziną. Mocną stroną Bydgoszczy jest oferta kulturalno-rozrywkowa i sportowa. Powodem przyjazdu do naszego miasta dla wielu gości są właśnie odbywające się tutaj atrakcyjne imprezy. Wśród atrakcyjnych miejsc na planie miasta turyści wymieniają: Wyspę Młyńską, spichrze przy ul. Grodzkiej, katedrę bydgoską, Stary Rynek, Myślęcinek, Exploseum i tramwaj wodny.

Wśród najsłabszych elementów ankietowani wymieniali korki na ulicach, zbyt małą liczbę parkingów i niską dostępność toalet publicznych, a także oznakowanie turystyczne.

Pełen raport dostępny jest tutaj:   Badanie ruchu turystycznego, Bydgoszcz 2012.pdf 4.00 MB