Proponowane trasy zwiedzania Bydgoszczy — ulotki do pobrania:

Trasy zwiedzania Bydgoszczy | ulotki

 

Zobacz również:

-->> Turystyczne gry miejskie
-->> Turystyczne materiały informacyjne o Bydgoszczy do pobrania

Poznaj Stare Miasto -->> Stare Miasto (PL)

Zwiedzanie Starego Miasta w Bydgoszczy rozpoczynamy na Starym Rynku przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej ustawionym w tym miejscu w 1969 r. (proj. rzeźbiarza Franciszka Masiaka). Upamiętnia on ofiary terroru hitlerowskiego, a w szczególności tych bydgoszczan, którzy zostali rozstrzelani w tym miejscu w pierwszych dniach II wojny światowej..... czytaj więcej: Poznajemy Stare Miasto

Pobierz również w wersji angielskiej: Old Town (EN) i niemieckiej: Die Altstadt (DE)

 


Dookoła Śródmieścia --> Dookoła Śródmieścia (PL)

Bydgoszcz przez cały XIX w. przeżywała wzrost gospodarczy, który doprowadził do zmiany jej krajobrazu architektonicznego. Przełomowy okazał się rok 1851 r., kiedy to uruchomiono pierwszą linię kolejową i oddano do użytku dworzec. Miasto rozrastało się pod względem terytorialnym i ludnościowym. Rozkwit przemysłu i handlu, bogacenie się mieszczan sprzyjało intensyfikacji działalności budowlanej. Chlubą współczesnej Bydgoszczy jest doskonale zachowany układ urbanistyczny odzwierciedlający proces przekształcania się niedużego miasta w znaczący ośrodek przemysłu i handlu wraz z ogromnym, zróżnicowanym zespołem mieszczańskiej zabudowy z 2. połowy XIX i początku XX w. określającej specyficzny charakter miasta... czytaj więcej: Dookoła Śródmieścia

Pobierz również w wersji angielskiej: City centre (EN) i niemieckiej: Die Innenstadt (DE)

 

Bydgoszcz staropolska -->> Bydgoszcz staropolska (PL)

Miasto, lokowane 19 kwietnia 1346r. przez wybitnego polskiego władcę z dynastii Piastów, Kazimierza Wielkiego, po początkowych trudnościach związanych z obecnością Krzyżaków w bezpośrednim sąsiedztwie, szybko stanie się ważnym ośrodkiem handlowym I Rzeczpospolitej. W pierwszej połowie XVII w. Bydgoszcz osiągnęła swój szczytowy punkt rozwoju okresu staropolskiego.

Pobierz również w wersji angielskiej: The Old Polish Bydgoszcz (EN)

Staropolska

Bydgoszcz jako Klein Berlin -->> Bydgoszcz jako Klein Berlin (PL)

Druga połowa XIX i początek XX wieku to okres dynamicznego rozwoju Bydgoszczy (...) Berlin, stając się stolicą zjednoczonych Niemiec, będzie więc wywierał ogromny wpływ na mieszkańców grodu nad Brdą. Na początku XX w. z Bydgoszczy do stolicy Cesarstwa Niemieckiego można było dojechać w pięć godzin. Mieszkańcy mogli wybierać spośród kilkunastu połączeń na dobę. Do Berlina udawali się bydgoscy kupcy, przedsiębiorcy, fabrykanci oraz architekci. Podobny ruch odbywał się jednak także w drugą stronę. W Bydgoszczy projektowali lokalni ale także berlińscy architekci. Nad Brdą powstawało wiele kamienic, budynków użyteczności publicznej, a także zakładów przemysłowych o ciekawej architekturze. Wszystko to spowodowało, że miasto nazywano małym Berlinem („Klein Berlin”).

Pobierz również w wersji angielskiej: Bydgoszcz as „Klein Berlin" (EN) i niemieckiej: Bromberg (Bydgoszcz) als „Klein-Berlin" (DE)

 Bromberg
 

Secesja w Bydgoszczy  -->> Secesja w Bydgoszczy (PL)

Architektura Bydgoszczy XIX wieku to przede wszystkim historyzm, czyli naśladowanie wzorców poprzednich epok, ale także eklektyzm, tj. łączenie elementów charakterystycznych dla różnych stylów. Jednym z nich jest również secesja, która nad Brdę dotarła z terenu Niemiec. Wykorzystuje ona cechy reprezentatywne głównie dla secesji berlińskiej.

Pobierz również w wersji angielskiej: Art Nouveau in Bydgoszcz (EN)

1cxv35

Zielona Bydgoszcz (2015)

pobierz ulotkę w formacie pdf: Zielona Bydgoszcz (2.74 MB)
Czas trwania: ok. 3 godz. (+ park w Myślęcinku dodatkowo 2 godz.)

W Bydgoszczy pierwsze ogrody powstawały przy klasztorach oraz na przedmieściach – te należały do bogatych mieszczan. W okresie zaborów Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy i jej najbliższej okolicy (działało 1832-1898) przyczyniło się do zazieleniania miasta – zadrzewiano ulice, obsadzano skwery. W okresie międzywojennym Bydgoszcz, Katowice i Warszawa szczyciły się mianem najbardziej zielonych miast w Rzeczpospolitej. Od 2004 r. realizowany jest projekt „Odtwarzanie alei drzew w Śródmieściu” na podstawie nasadzeń z lat 20. i 30. XX wieku. Miasto, pod względem obszarów zielonych, ustępuje obecnie w Polsce tylko Warszawie... czytaj więcej: Ogrody i parki Bydgoszczy


Bydgoskie murale

To propozycja poznania Bydgoszczy jako ośrodka kultury, z którą spotkać się można wręcz na każdym rogu. Tu sztuka żyje wśród mieszkańców i przez swoją "codzienność" staje się niecodzienna.... -->  Pobierz ulotkę z bydgoskimi muralami


Trasa tramwaju wodnego

Bydgoski tramwaj wodny stał się jedną z ulubionych i najpopularniejszych wakacyjnych atrakcji turystycznych Bydgoszczy. Możliwość podziwiania miasta z zupełnie innej perspektywy – z wody – przyciąga z roku na rok coraz więcej Bydgoszczan, a także turystów z najdalszych miast Polski, a nawet spoza kraju.

wersja polska -> Tramwaj wodny 2022
wersja angielska -> Water tram 2022

 Trasa Tramwaju wodnego | Bydgoszcz | ulotka

 

Drogi rowerowe w Bydgoszczy

na dole strony Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy -

Mapa poglądowa z lokalizacją istniejących oraz planowanych dróg rowerowych (marzec 2023).  

 

Szlak zabytków hydrotechniki (2012)

pobierz folder w formacie pdf: Szlak zabytków hydrotechniki (4.99 MB)

Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą. Blisko 1000-letnia koegzystencja z rzeką wyżłobiła w mentalności Bydgoszczan przywiązanie do prac związanych z żeglugą.Płynąc z Berlina drogą wodną E-70 dopłyniemy do Bydgoszczy. Tutaj turysta wodny będzie miał wyjątkową możliwość zapoznania się z niewątpliwymi walorami związanymi z położeniem miasta nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim, które tworzą Bydgoski Węzeł Wodny. Zapraszamy do lektury niniejszego przewodnika, który potwierdzi, że Bydgoszcz to ważne miejsce na wodnej mapie Polski. Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą... czytaj więcej: Szlak zabytków hydrotechniki

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O to przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Każda z powieści splata ze sobą losy bydgoszczan - rzemieślników, przedsiębiorców, społeczników - z rozwojem lokalnego przemysłu i rzemiosła. Nie sposób zaprzeczyć, że największy potencjał miasta stanowią, niezmiennie, jego ludzie.

Introligatornia, fot. Tymon Markowski
Introligatornia, fot. Tymon Markowski