Miasto Bydgoszcz podpisało umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Młyny Rothera | Ogrody Wody | BydgoszczProjekt „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap I” o wartości 21 777 509 zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 15 052 073 zł, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wkład budżetu Miasta wyniesie 6 725 436 zł. Zakończenie realizacji zaplanowano na IV kwartał 2019.
Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego.
Zakres projektu obejmuje prace budowlano-konserwatorskie i adaptacyjne w Spichrzu Zbożowym wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno–edukacyjnej.
Przedsięwzięcie jest I etapem rewitalizacji zespołu budynków Młyna Rothera. Rewitalizacja kompleksu Młyna Rothera to dopełnienie prac inwestycyjnych służących przywróceniu świetności Wyspy Młyńskiej. W wyniku realizacji wyżej wymienionych działań, nieużytkowany obecnie zabytkowy Spichrz Zbożowy zostanie odrestaurowany, zabezpieczony przed degradacją oraz udostępniony mieszkańcom i turystom.

Młyny Rothera | Ogrody Wody | Bydgoszcz

Nowe przestrzenie obejmą m. in.: strefę wystawy „Ogrody Wody. Stany Skupienia”, przestrzeń wielofunkcyjną z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów, sale audiowizualne i strefę partycypacji przeznaczoną na wystawy czasowe oraz przestrzeń komercyjną przeznaczoną na restaurację.

 

Zobacz również:

--> Przemysłowa Historia Bydgoszczy

--> Wenecka Pralnia i Farbiarnia