Śluza Miejska, Bydgoszcz, fot. R.Sawicki

Zakończyła się większość głównych prac przy zabytkowej śluzie w Brdyujściu. Zaawansowane roboty toczą się także przy śluzie na ul. Marcinkowskiego w centrum miasta. Są one finansowane ze środków NFOŚiGW.W ostatnich tygodniach umocniono dno rzeki, usunięto ścianki szczelne, które wstrzymywały dopływ wody do śluzy w trakcie remontu. Wyremontowano też most przebiegający nad śluzą. Trwają obecnie prace porządkowe i wykończeniowe. Pawilon maszynowni po lewej stronie śluzy został dostosowany do celów dydaktyczno-ekspozycyjnych.
- To jedna z wielu inwestycji, które są szczególnie ważne dla Bydgoszczy. Bez sprawnych obiektów hydrotechnicznych nie byłoby mowy o skutecznej rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego. Satysfakcję sprawia fakt, że te prace finansowane są ze środków centralnych. Nie obciążają budżetu miasta. Dzięki skutecznym działaniom  takich inwestycji mamy coraz więcej: nowy dworzec, biurowiec Urzędu Dozoru Technicznego, trwa też procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę trasy S5, zapewniliśmy finansowanie nowego budynku Akademii Muzycznej z budżetu państwa – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Z początkiem listopada rozpoczęły się też prace przy śluzie na ul. Marcinkowskiego.  Do końca maja przyszłego roku wykony zostanie tam szereg prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji oraz poprawiających jej estetykę. Przed spuszczeniem wody konieczne jest między innymi dodatkowe zabezpieczenie brzegów. Rozebrano wszystkie nawierzchnie na hydrotechnicznym obiekcie. Renowacji zostaną poddane wszystkie urządzenia i napęd. Konstrukcja komory zostanie wzmocniona i uszczelniona. Wyremontowane zostaną ściany, dno i kanały obiegowe. Odtworzona zostanie zieleń oraz stylowe balustrady wokół obiektu.

Zadanie jest częścią projektu pod nazwą „Bydgoski Węzeł Wodny” . Jest on finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest rewitalizacja i modernizacja trzech obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Śluzy Brdyujście, Śluzy Miejskiej nr 2 (przy Marcinkowskiego) i Jazu Farnego.  Wszystkie te obiekty były w złym stanie technicznym i wymagały gruntownego remontu. Planowany okres realizacji całości zadania sięga końca 2015 roku. Koszt wszystkich  robót to około 24 mln zł.