ulica mostowa fot visitbydgoszcz mW związku z epidemią koronawirusa, zarówno władze państwa, jak i miasta podjęły decyzje o wprowadzeniu licznych zakazów i ograniczeń. Informacje na temat aktualnej sytuacji w Bydgoszczy, znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie miasta

https://www.bydgoszcz.pl/kategoria/koronawirus/.

Instytucje kultury:

Otwarte zostają instytucje kultury takie jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze.
Ważne! W tych miejscach trzeba nosić maseczkę. Obowiązuje tu również określony reżim sanitarny.

Lista atrakcji otwartych dla zwiedzających:

Muzeum Mydła i Historii Brudu -> Własnoręcznie wykonać mydło
Exploseum -> Poznaj wybuchową historię miasta
Wieża Ciśnień -> Wspiąć się na wieżę ciśnień
Galeria Miejska bwa -> Galeria Miejska bwa
Galeria Wspólna
Barka Lemara -> Barka Lemara
Spichrze nad Brdą -> Spichrze nad Brdą
Galeria Sztuki Nowoczesnej -> Galeria Sztuki Nowoczesnej
Europejskie Centrum Pieniądza -> Skarb z bydgoskiej katedry
Zbiory Archeologiczne -> (wystawa czasowa) Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała.
Muzeum Wojsk Lądowych -> Od Cedyni do Karbali
Dom Leona Wyczółkowskiego - Dzieła Leona Wyczółkowskiego

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek":
- tereny zielone Myślęcinka,
- Ogród Botaniczny,
- Ogród Zoologiczny,
- Wakepark,
- Park Rozrywki / Zaginiony Świat / park linowy
- po telefonicznym umówieniu się także Ośrodek Rekreacji Konnej, pola golfowe i paintballowe.

Ostromecko (Pałac Stary wraz z Zespołem Parkowym)

30 maja w Przystani Bydgoszcz (ul. Tamka 2, tel. 605 660 007) została ponownie otwarta wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki, rowery wodne i samochodziki wodne. -> Rowery wodne w centrum

Gastronomia:

W placówkach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami (2 m). Obowiązuje zakrywanie nosa i ust (nie dotyczy to konsumpcji) i np. przy wyjściu do toalety w restauracji. Zachowane zostają dotychczasowe reżimy sanitarne (np. dezynfekcja stolików).

Hotele i inne obiekty noclegowe:

Restauracje i bary hotelowe są otwarte i mogą serwować gościom posiłki na sali – zasady jak przy restauracjach i barach. W hotelach mogą działać baseny, siłownie i kluby fitness.

Inne ograniczenia:

- Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

- Od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

- Obowiązek zasłaniania ust i nosa w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy, autobusach i tramwajach, kinach i teatrach, salonach masażu i tatuażu.

- W autobusie, tramwaju lub metrze może wejść tyle osób, ile jest miejsc siedzących (jeśli są tylko miejsca siedzące) albo tyle, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

- Obowiązuje zakaz zgromadzeń, imprez, spotkań oraz zebrań powyżej 150 osób. Od 17 lipca zmieniają się regulacje dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych na otwartej przestrzeni. Będzie można uczestniczyć np. w koncertach organizowanych na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Przy czym liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m kw. Zniesiony zostanie limit 150 osób, ale zachowane muszą być zasady dystansu społecznego.

- Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte.

- Umożliwiono prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze można łączyć z zajęciami dydaktycznymi.

- Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1050

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1031

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096401.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1005

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000077901.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079001.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000090901.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/905