ulica mostowa fot visitbydgoszcz mW związku z epidemią koronawirusa, zarówno władze państwa, jak i miasta podjęły decyzje o wprowadzeniu licznych zakazów i ograniczeń. Informacje na temat aktualnej sytuacji w Bydgoszczy, znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie miasta

https://www.bydgoszcz.pl/kategoria/koronawirus/.

Instytucje kultury:

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Lista atrakcji otwartych dla zwiedzających:

Muzeum Mydła i Historii Brudu
Exploseum
Galeria Miejska bwa
Galeria Wspólna
Barka Lemara
Spichrze nad Brdą
Galeria Sztuki Nowoczesnej
Europejskie Centrum Pieniądza
Muzeum Wojsk Lądowych
Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek": tereny zielone Myślęcinka, Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny, Wakepark, w weekendy wraz z piątkiem Zaginiony Świat, a po telefonicznym umówieniu się także Ośrodek Rekreacji Konnej, pola golfowe i paintballowe
Ostromecko (Pałac Stary wraz z Zespołem Parkowym)

30 maja w Przystani Bydgoszcz (ul. Tamka 2, tel. 605 660 007) została ponownie otwarta wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki, rowery wodne i samochodziki wodne.

Gastronomia:

Restauracje, kawiarnie i bary ponownie otwarte. Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom.

Hotele i inne obiekty noclegowe:

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness. Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

Inne ograniczenia:

- Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

- Od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

- Obowiązek zasłaniania ust i nosa w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy, autobusach i tramwajach, kinach i teatrach, salonach masażu i tatuażu,

- Zakaz korzystania z placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

- W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

- Zakaz organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

- Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte.

- Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte.

- Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/750

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/643

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/749

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/734

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/650