Kończą się prace nad projektami nowych dróg rowerowych. W przyszłorocznym budżecie na infrastrukturę dla rowerzystów zarezerwowano 11,2 mln złotych.


Drogowcy kończą prace nad projektami dotyczącymi budowy ścieżek rowerowych przy ul. Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, rondzie Grunwaldzkim oraz Łochowskiej. Z kolei na ul. Wiatrakowej wytyczony ma zostać kontrapas. Wprowadzane są w nich jeszcze drobne korekty, wynikające z konsultacji społecznych. Równolegle trwają działania związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji. W budżecie Bydgoszczy na 2016 rok zabezpieczono też pulę 11,2 mln złotych na budowę dróg rowerowych. Inwestycje będą uruchamiane w kolejności wynikającej z otrzymywanych pozwoleń na realizację. Prace budowlane przy całym pakiecie powinny zakończyć się do 2017 roku.

- Mijający rok wykorzystaliśmy na przygotowanie projektów dróg rowerowych, które mają spełniać oczekiwania środowisk rowerowych. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nowa infrastruktura powstaje w najbardziej potrzebnych miejscach i jest przyjazna mieszkańcom. Dużym wyzwaniem było też uruchomienie systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.
Którędy pojedziemy?

Zaprojektowane drogi są projektowane zgodnie z nowymi standardami wypracowanymi ze środowiskami rowerowymi. Na ulicy Kruszwickiej zaprojektowano wydzieloną drogę dla rowerów po obu stronach na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do placu Poznańskiego (łącznie z placem), jedynie na krótkim fragmencie po stronie wschodniej konieczne było zaprojektowanie pieszo-jezdni ze względu na obsługę komunikacyjną przyległych działek. Zaprojektowano powiązania z ulicami Dolina i Kordeckiego. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Na ulicy Łochowskiej zaprojektowano na odcinku od granicy miasta do drogi prowadzącej do Belmy wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m. Stanowi on kontynuację ciągu prowadzącego od granicy Bydgoszczy do miejscowości Lisi Ogon. Na odcinku od drogi prowadzącej do Belmy do ul. Nakielskiej zaprojektowano drogę dla rowerów o szerokości 2,0 m, połączonej z chodnikiem o szerokości 1,5 m. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – w tym przebudowę skrzyżowania Łochowska – Nakielska – Lisia – Sicieńska – Agatowa na małe rondo.

Na ulicy Wiatrakowej ograniczono zakres zmian geometrycznych do przebudowy skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską , Traugutta i Lenartowicza. Wlot ulicy Wiatrakowej przesunięto w kierunku zachodnim tak, by znalazł się jak najbliżej przedłużenia ul. Lenartowicza. Po wschodniej stronie tak przesuniętego wlotu wyznaczono jednokierunkową drogę dla rowerów, wprowadzającą ruch rowerowy do ul. Wiatrakowej w kierunku północnym. Kontynuacją tej trasy będzie wydzielony "kontrpas", wyznaczony w jednokierunkowej jezdni ul. Wiatrakowej i przeznaczony dla rowerzystów, zmierzających w stronę ul. Zbożowy Rynek.

Na rondzie Grunwaldzkim zaprojektowano wydzielone dwukierunkowe drogi dla rowerów dookoła ronda wraz z wyprowadzeniami w kierunku ulic. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jak np. likwidacja wyspy trójkątnej na wlocie ulicy Focha.
Z kolei na Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Czarna Droga zaprojektowano wydzielone drogi dla rowerów po obu stronach, natomiast na odcinku od ulicy Czarna Droga do ulicy Granicznej po stronie północnej zaprojektowano wydzieloną drogę rowerową, a po stronie południowej ruch rowerowy ma odbywać się na jezdni serwisowej (na której zostanie wprowadzone dopuszczenie do ruchu rowerów pod prąd na drodze jednokierunkowej). Na ostatnim odcinku (od ulicy Granicznej do ronda Grunwaldzkiego) zaprojektowano wydzielone drogi dla rowerów po obu stronach – na końcu powiązane z drogami projektowanymi wokół ronda.
Nowe ulice, nowe ścieżki

Warto dodać, że budowę dróg rowerowych zaplanowano także wraz z realizacją nowych inwestycji drogowych związanych z rozbudową ul. Kujawskiej pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem oraz Grunwaldzkiej pomiędzy Węzłem Zachodnim i granicą miasta. Poza tym budowa infrastruktury dla rowerzystów towarzyszyć ma przebudowie ul. Chodkiewicza, modernizacji wiaduktu po stronie południowej w ciągu ul. Wojska Polskiego i budowie przedłużenia trasy Uniwersyteckiej.