Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa pomostu przy amfiteatrze Opery Nova. Stalowa konstrukcja z drewnianą sceną pozwoli między innymi organizować koncerty na wodzie.W ubiegłym roku miasto zleciło przygotowanie projektu budowlanego. Obecnie prace te dobiegły końca. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. - W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy na budowę obiektu 1,5 miliona złotych – mówi  prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Po skompletowaniu niezbędnych pozwoleń oraz zawarciu umowy z RZGW ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Nasze koncerty organizowane w ramach cyklu „Rzeka muzyki” zyskają oryginalną oprawę.  Jestem przekonany, że Bydgoszcz dzięki tej inwestycji będzie też  miejscem innych  ważnych wydarzeń artystycznych.
W sezonie letnim, na obiekcie odbywać się mają występy teatralne i koncerty organizowane przez miasto oraz Operę, a poza sezonem będzie to ogólnodostępny pomost widokowy. Pomost będzie wyposażony w urządzenie regulujące jego wysokość ze względu na okresowy zmieniający się stan wody w rzece Brdzie. Wcześniej organizacja koncertów możliwa była jedynie przy wykorzystaniu jednostek pływających.

Długość pomostu wyniesie 25 metrów, a szerokość 4 metry. Stalowa konstrukcja oparta będzie na żelbetowych filarach. Zaprojektowano drewnianą podłogę sceny (poszycie). W pierwszym etapie pomost nie będzie trwale zadaszony, ale przystosowany do montażu zadaszenia tymczasowego. Możliwa będzie też w przyszłości wykonanie trwałego zadaszenia. Kolorystyka obiektu ma być zbliżona do sąsiadującego budynku opery.

Warto podkreślić, że budowa pomostu będzie doskonałym uzupełnieniem szeregu innych inwestycji podejmowanych w ostatnich latach zmierzających do rewitalizacji brzegów Brdy w obrębie Śródmieścia. w ubiegłym roku zakończyła się między innymi rewitalizacja odcinka bulwarów od mostów kolejowych do mostów Solidarności. Zadanie obejmowało m.in. przebudowę oraz remont nabrzeża, budowę murów oporowych oraz ramp dla osób niepełnosprawnych, budowę schodów terenowych, wykonanie ciągów pieszych i rowerowych, nowego oświetlenia terenu oraz elementów małej architektury, budowę miniskate-parków i placów zabaw, monitoringu. Wykonano cztery przystanki tramwaju wodnego (na lewym brzegu Brdy – „Astoria”, „PKS”, na prawym brzegu Brdy – „Łuczniczka”, „Rybi Rynek”). Poza tym powstały schody łączące ulicę Stary Port z bulwarem przy moście im. Sulimy-Kamińskiego oraz wyeksponowano zabytkową śluzę workową w rejonie ul. Marcinkowskiego. Wyeksponowano elementy zabytkowej śluzy workowej w rejonie ul. Marcinkowskiego. Na te inwestycje miasto wydało 25,5 mln zł. Kolejne 10 mln złotych zabezpieczono na rewitalizację trzech staromiejskich mostów i uliczek, w tym między innymi na restylizację Mostu Sulimy-Kamińskiego przebiegającego nad bulwarem. 2 mln kosztował natomiast zakup i aranżacja barki "Lemara" na cele edukacyjno-wystawowe. Stała się ona miejscem spotkań z teatrem, koncertów, dyskusji literackich oraz pełni funkcje muzealne. Rewitalizowana kosztem 12 mln złotych jest również Śluza Miejska przy ul. Marcinkowskiego.  Ta inwestycja finansowana jest ze środków centralnych będących w dyspozycji Regonalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  Miasto zamierza też skorzystać z funduszy europejskich przy rewitalizacji kolejnych odcinków bulwarów pomiędzy mostem Bernardyńskim i mostem Pomorskim.