Wystawa jest próbą pokazania ulotności i delikatności zjawisk, niepewności stanów, momentów czy dyskretnej zmienności w bardzo subtelnej formie. Realizacje wykonane w technice rysunku szytego oraz haftu na tkaninowym podłożu sprzyjają kontemplacyjnemu charakterowi wystawy.
monika rak

„Chyba to jest niepewność” będące tytułem wystawy to fragment sentencji wypowiedzianej kilka lat temu przez moją córeczkę. Moja niejednoznaczna odpowiedź na wcześniej zadane pytanie została podsumowana jej słowami, które wydawały mi się wtedy nad wyraz przenikliwe, zaskoczyły mnie trafnością i głębokim znaczeniem, w które dyskretnie wpisany jest niepokój. Cały konstrukt słowny „Chyba? Chyba to jest niepewność” został przeze mnie zapisany w notatniku i stał się hasłem, na którym oparty został zamysł całej wystawy prezentowanej w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy(…).
Monika Rak, fragment tekstu do katalogu wystawy

W pracach Moniki Rak nie dostrzegamy rewersu, ale wiemy, że on tam istnieje. Pomimo trudnego tematu, jaki zostaje poruszony, artystka pozostaje w bezpiecznym miejscu i spokojnie opowiada o sytuacji, w którą wpędza nas niepewność. Emanujące świetlistością wzory na płótnach są pięknie niebezpieczne. Budzą respekt i podziw, jednocześnie powodując ten przeszywający serce ból niewiadomego.
Odpowiedź, która zaczyna się od słowa „chyba”, potrafi otwierać rozległe przestrzenie wątpliwości, ściągać nad głowy burzowe chmury lęku, ale też pozostawiać możliwość czegoś, co nazywamy w kinie „dobrym zakończeniem”, daje szansę na happy end.
Tak wieloznaczna, kontemplacyjna i otwarta na rozległe pola interpretacji jest nowa wystawa Moniki Rak. Jest w niej zawarta swego rodzaju pochwała stanu niepewności, radość ze stawiania pytań, które bywają ważniejsze od odpowiedzi. Jest w niej ciche przyzwolenie na zatrzymanie się pomiędzy ciekawością a wiedzą, tym, co uchwytne i nieuchwytne oraz zgoda na brak sztywnych zasad i schematów, na swego rodzaju nieporządek i niedopowiedzenie.
Bogny Błażewicz, fragment tekstu do katalogu wystawy
Monika Rak jest doktorem sztuk plastycznych, artystką działającą na gruncie tkaniny i rysunku. W swojej twórczości łączy haft i rysunek szyty nicią, budując realizacje w oparciu o rysunkowe jakości wizualne. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe. W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości (2014). Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Sztuk Pięknych (2014).

Kuratorka wystawy: Agnieszka Gorzaniak

Czas: 07.11.2023 - 14.01.2024
Miejsce: Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20

Zobacz również:

-->> Muzea i Galerie w Bydgoszczy

-->> Bieżące wystawy w Bydgoszczy