Wystawa „Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski” jest kolejnym pokazem prezentującym część dorobku plastycznego Leona Wyczółkowskiego. Na wystawie zaprezentowane zostaną różne formy artystycznej wypowiedzi mistrza. Będzie można obejrzeć zarówno rysunki pochodzące z początkowej fazy pracy nad obrazem, jak i gotowe, wypracowane repliki w wersji olejnej, pastelowej czy akwarelowej.

W twórczości Wyczółkowskiego etapy poszukiwania i eksperymenty z tematem prowadziły do powstania plansz graficznych. Czasem tworzył także pojedyncze dzieło lub rysunek, który był ostatecznym celem wypowiedzi artystycznej. Wyczółkowski opracowywał wielokrotnie ten sam motyw w różnych technikach malarskich i graficznych, by osiągnąć najwłaściwszy wyraz dla utrwalonego w obrazie wrażenia. Nieudane, jego zdaniem, prace artysta sam niszczył.

Na prezentację wystawienniczą, którą będzie można oglądać w Galerii Sztuki Nowoczesnej, składają się dzieła należące zarówno do Muzeum Okręgowego, jak i do wielu muzeów polskich, Biblioteki Jagiellońskiej oraz pochodzące z kolekcji prywatnych. Ekspozycja zostanie podzielona na kilka odrębnych przestrzeni tematycznych. Szkice, rysunki, obrazy oraz prace graficzne umieszczone na wystawie, zobrazują artystyczną drogę twórcy – od etapu studiów do dojrzałej, wirtuozerskiej twórczości malarskiej i graficznej.