Mury Miejskie, Bydgoszcz, fot. R.Sawicki

Do czasów obecnych zachowały się trzy niewielkie fragmenty bydgoskich murów miejskich. Długość zachowanych fragmentów stanowi ok. 1/5 pierwotnego obwodu, przy czym większość z nich nosi ślady nowożytnych przebudów.

 

Pierwszy fragment o długości około 26 metrów znajduje się przy ulicy Pod Blankami nr 4-6. Jest to najstarszy i najciekawszy fragment muru obronnego.

Drugi fragment o długości około 33 metrów ciągnie się wzdłuż ulicy Pod Blankami nr 8-10. Mur widoczny jest zarówno od strony zewnętrznej (fosy miejskiej), jak i wewnętrznej.

Trzeci odcinek o długości około 42 metrów usytuowany jest w części środkowej przy ulicy Pod Blankami nr 22-28. Stanowi on po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich w 1992-93 r. najlepiej zachowany fragment muru obronnego.