Początki bydgoskiej komunikacji miejskiej sięgają 1888 roku, okresu, podczas którego miasto znajdowało się pod zaborem pruskim. Pierwsze tramwaje były niewielkimi wagonami zaprzęgniętymi w konie.

130 lat komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Tramwajem powoził woźnica, który ostrzegał przechodniów o nadciągającym pojeździe za pomocą dużego dzwonu. W podróży towarzyszył mu konduktor, który pobierał opłaty za przejazd.

Pierwsza linia tramwajowa miała długość 2,3 km i przebiegała od dworca kolejowego przez ulicę Dworcową, Gdańską, Stary Rynek, aż do Zbożowego Rynku.
W 1892 roku uruchomiono drugą linię tramwajową, która biegła od Koszar Artyleryjskich (ul. Artyleryjska) poprzez ul. Gdańską, Stary Rynek, Batorego, Długą, do rogu ulicy Poznańskiej i Św. Trójcy. Mierzyła ona 2,35 km.

Szybki rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku doprowadził do zbudowania elektrowni miejskiej, ukończonej w 1896 roku. Zaowocowało to zastąpieniem tramwajów konnych elektrycznymi, choć pierwotnie planowano wprowadzenie tramwajów gazowych.

Zobacz również:

-->> Komunikacja miejska | -->> Ciekawostki bydgoskie | -->> Zabytki i atrakcje turystyczne