Cmentarz Starofarny, Bydgoszcz, fot. bci

Założony na początku XIX wieku. Wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko- pomorskiego pod numerem A/879. Tutaj chowani są obywatele zasłużeni dla Bydgoszczy, między innymi Teofil Magdziński, Wojciech Rakowski, dr Emil Warmiński, Władysław Paciorkiewicz, Edmund Bigoński, Julian Prejs, Maksymilian Piotrowski, Wanda Rolbieska.Cmentarz parafialny kościoła pw. św. Mikołaja i św. Marcina zwany cmentarzem na Okolu, staromiejskim, farnym czy Świętej Trójcy. Boża Męka pochodzi z 1864 roku i jest najstarszym obiektem. Natomiast najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1864 r. i upamiętnia Thomasza Lerchenfelda (1788-1864). Znajdują się tutaj groby francuskich żołnierzy, którzy polegli w wojnie prusko-francuskiej w latach 1870-1871 r. oraz kaplica cmentarna zamordowanych mieszkańców miasta w 1939 roku. Niestety w 1942 r. oddziały SS i SA zdewastowali polskie nagrobki przy użyciu kilofa i cementując polskie napisy.