Bazylika mniejsza św. Wincentego à Paulo, Bydgoszcz, fot. R.Sawicki

Najbardziej monumentalny element wnętrza bydgoskie bazyliki to zdecydowanie kopuła. Zgodnie z projektem prof. Zina zamontowano w kasetonach kopuły rozety – stylizowane kwiaty polskie.

W 108 kasetonach znalazły się 32 różne motywy rozet. Na żebrach kopuły umieszczono stylizowane "gwoździe", rytmizujące wnętrze czaszy.