Hotel „Pod Orłem” jest jednym z pierwszych hoteli wzniesionych na Przedmieściu Gdańskim. Już na początku XIX wieku znajdował się tutaj zajazd należący do rodziny Gliszczyńskich.

W 1822 stolarz Gliszczyński wzniósł obok starego zajazdu nowy budynek nazwany Hotelem „Pod Orłem" (niem. Gasthof zum Adler).

Tutaj podejmowano bankietami marszałka Piłsudskiego, prezydenta Wojciechowskiego, generała Hallera i wielu innych, znamienitych gości.
W okresie okupacji hitlerowskiej hotel na zasadzie zdobyczy wojennej został zajęty przez Niemców i funkcjonował pod nazwą „Danziger Hoff".

Zobacz również:

-->> Ulica szeroka na 26 metrów

-->> Wizerunek Józefa Święcickiego

-->> Dookoła Śródmieścia