Elektrownia

Obchodząc katedrę dookoła warto po drodze zwrócić uwagę na Jaz Farny, tj. miejsce, w którym rzeka Młynówka, opływająca Wyspę Młyńską, wpada do Brdy. Obecny budynek Małej Elektrowni Wodnej, stojący przy jazie, to dawna kaszarnia.

 

Budynek elektrowni powstał w drugiej połowie XIX wieku w miejscu młyna wodnego tzw. kaszarni, a na elektrownię został adaptowany w latach 20. XX wieku. Turbina o mocy 110 kW zasilała domy w okolicach Starego Rynku, nie była jednak powiązana z siecią ogólnomiejską.