śluza

W tym roku po raz 25 w naszym kraju obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Jakie atrakcje czekają na Was w Bydgoszczy z okazji tego wydarzenia?

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Unii Europejskiej oraz Rady Europy, która ma na celu popularyzację zabytków. Polska włączyła się w akcję w 1993 r. i z tej okazji co roku na terenie naszego kraju odbywa się wiele atrakcyjnych wydarzeń, są to m.in. wystawy, spotkania tematyczne, których głównym zadaniem jest ukształtowanie społeczeństwa na potrzebę ochrony zabytków.    

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”. Każdy ma wpływ na kształt i wygląd krajobrazu, jest to nasza wspólna przestrzeń, o którą musimy się troszczyć. W regionie Kujawsko-Pomorskim odbędzie się wiele wydarzeń. W Bydgoszczy mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez m.in. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, Muzeum Mydła i Historii Brudu czy też Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.

Wydarzenia z okazji EDD w regionie dostępne na stronie internetowej: edd.nid.pl

Zobacz również:

-->> Zabytki i atrakcje turystyczne

-->> Atrakcje turystyczne nad rzeką