Nagroda Ambasadora Kongresów Polskich to forma uhonorowania osób, które wspierają przemysł turystyki biznesowej. To ludzie, którzy aktywnie promują Polskę, jako miejsce spotkań poprzez pozyskiwanie i tworzenie międzynarodowych kongresów i konferencji. W ten sposób promują nie tylko nasz kraj, ale także jego kulturę oraz zdobycze naukowe.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich przyznawany jest przez Kapitułę Programu osobom fizycznym, które:

  • bezpośrednio, osobiście i skutecznie przyczyniły się do zaproszenia do Polski minimum jednego międzynarodowego kongresu, konferencji lub wydarzenia o dużym znaczeniu w okresie ostatnich 3 lat,
  • planują w następnych latach organizację dalszych konferencji, kongresów i spotkań,
  • nie są związane zarobkowo z przemysłem spotkań,
  • nie pełnią roli publicznych/politycznych, które z założenia nakładają obowiązek promocji swojego miasta/regionu/kraju.

Poniżej została zamieszczona lista Ambasadorów Polski, których działania obejmują Bydgoszcz.

NAZWISKO IMIĘ ROK NOMINACJI DZIEDZINA
Araszkiewicz Aleksander 2009 Medycyna/ farmacja
Bartuzi Zbigniew 2015 Medycyna/ farmacja
Czakowska Helena 2013 Zagadnienia ekonomiczne/ biznesowe
Jackowski Marek 2004-1998 Medycyna/ farmacja
Jakubaszko Juliusz 2015 Medycyna/ farmacja
Manitius Jacek 2008 Medycyna/ farmacja
Skaliy Aleksander 2015 Problemy Zdrowia, Kultury Fizycznej, Sportu i Ratownictwa Wodnego

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich.