Głównym celem Forum jest poszukiwanie korzystnego modelu funkcjonowania gospodarki turystycznej w Bydgoszczy. Założenia wypracowane podczas Forum mają docelowo przyczynić się do korzystnych zmian lokalnej branży turystycznej, których zwieńczeniem będzie podpisanie z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dokumentu strategicznego pod nazwą „Pakt dla Turystyki”.

Zagadnienia przedstawiane podczas Bydgoszcz PromoFestival 2015 Forum będą w dużym stopniu kontynuacją i pogłębieniem założeń, wypracowanych w trakcie Bydgoskiego Forum Dla Turystyki, które odbyło się w dniach 1-2 września 2015 r.
Program Forum obejmuje część wykładową i warsztatową, wraz z dyskusją.

szczegóły - tutaj