Kanał Bydgoski we wrześniu walczyć będzie o tytuł podczas ogólnopolskiego, internetowego głosowania. W konkursie Rzeka Roku Klub Gaja poszukuje niezwykłych miejsc nad rzekami, które jednoczą ludzi, mają własną opowieść i są istotne dla przyrody, historii czy kultury danej społeczności. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybrało 11 rzek, które we wrześniu będą konkurować o jak największe poparcie internautów. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.rzekaroku.pl.

Kanał Bydgoski wybudowany w latach 1773-1774 jest wyjątkowym zabytkiem hydrotechnicznym. Połączył dorzecza Wisły i Odry poprzez ich dopływy – Noteć i Brdę. Budowa Kanału trwała zaledwie półtora roku. W tym celu do głównym prac sprowadzono około 8 tysięcy osadników. Na przełomie XVIII/XIX wieku zbudowano śluzy murowane, które do dziś możemy podziwiać na starym Kanale Bydgoskim. Znaczenie Kanału Bydgoskiego zdecydowanie wzrosło w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze statki napędzane parą. Przed I wojną światową rozpoczęto przebudowę kanału. Uruchomiony w 1915 roku nowy odcinek połączył Brdę – poprzez śluzy „Okole” i „Czyżkówko” – ze starym kanałem. Inwestycja ta, dzięki zastosowaniu nowoczesnych śluz, umożliwiła pływanie po kanale największym wtedy barkom. Od końca XIX wieku okolice starego kanału stały się popularnym miejscem spotkań bydgoszczan i turystów.  Obecnie jest częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70. W 2005 roku kanał został wpisany na listę zabytków województwa kujawsko – pomorskiego. W roku 2014 rozpoczęto starania o uznanie kanału za pomnik historii i wpisanie na listę UNESCO.