W tym roku zawody odbędą się 15 sierpnia i przewidziano wyścigi na trzech dystansach: 2800 metrów, 1600 metrów i 650 metrów. Starty odbędą się z wody, zawodnicy przed startem będą mogli przytrzymywać się specjalnie przygotowanych lin. Nad bezpieczeństwem pływaków czuwać będzie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe W zawodach udział mogą wziąć osoby mające ukończony 18. rok życia i doświadczenie w pływaniu w otwartych zbiornikach wodnych lub osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Dopuszczalny jest start zarówno w piankach pływackich, jak i bez nich. Przypominamy, że jedna osoba może wystartować tylko na jednym dystansie! Na wszystkich dystansach prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.

szczegóły oraz zapisy - TUTAJ