Katedrze Bydgoskiej znajduje się dzwon o średnicy 1 m z katedry w Kamieńcu Podolskim; powstał w 1641 r., waży 1138 kg; reliefy na nim zamieszczone informują, że został ufundowany przez Wojciecha Wolskilnusa i kanonika Stanisława Rilskiego.

Katedra Bydgoska, Bydgoszcz, fot. R.Sawicki

Dzwon ten został unieśmiertelniony w powieści Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski” bijąc na alarm podczas oblężenia tureckiego w 1672 r. oraz w scenie składania przysięgi przez Michała Wołodyjowskiego i jego przyjaciela Kettlinga.

W Bydgoskiej Katedrze znajduje się także dzwon z kościoła Dominikanów w Kamieńcu Podolskim; powstał w 1737 r.; o jego dominikańskiej proweniencji informuje zamieszczona na nim inskrypcja.

Kamienieckie dzwony trafiły do Bydgoszczy w 1923 r. w ramach traktatu ryskiego.

-->> Katedra Bydgoska | -->> Skarb w katedrze