Prezydent Rafał Bruski oraz Biskup Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa zapraszają mieszkańców Bydgoszczy 4 kwietnia (sobota) o godz. 12:00 na Stary Rynek na uroczystą Święconkę Bydgoską, w czasie której poświęcone zostaną pokarmy.