REGULAMIN
W konkursie może wziąć udział każdy kto dostrzega piękno i harmonię w przyrodzie oraz rolę człowieka w obecnej cywilizacji.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zadania konkursowe polegają na wykryciu w terenie i oznaczeniu 18 południka oraz przedstawieniu krajobrazu w szacie jesienno - zimowej.
Czas przygotowania prac trwa od 20 października 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.
Konkurs przebiega w sześciu kategoriach po wytyczeniu punktów 18 południka:

-fotografia - kolorowa, o wymiarach 10 X 15i większe, 4-6 zdjęć z miejsc oznaczonych 18 południkiem, pokazujące wygląd krajobrazu.
-    malarstwo - format A3 lub A4, 1 praca obrazująca krajobraz widziany z punktu 1 8 południka,
-    praca pisemna - szczegółowy opis miejsca widzianego z punktu 1 8 południka.
-    sprawozdanie z wycieczki na linię 18 południka (pieszej, rowerowej, autokarowej) poparty dokumentacją fotograficzną.
-    wykonanie własnej mapy terenu (gminy, powiatu, województwa), na którym przebiega 18 południk.
- organizacja ogniska tematycznego (np. w sali lekcyjnej lub w terenie).
-    Praca techniczna.

Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane (imię i nazwisko, wiek. adres i telefon szkoły, nazwisko opiekuna). Nie wolno posługiwać się pracą cudzego autorstwa np. z Internetu.


Prace należy nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r. na w/w adres

Rozdanie nagród nastąpi do 15 mają 2015 r. O miejscu i dacie poinformujemy uczestników i opiekunów w stosownym terminie.
Dodatkowe informację można uzyskać pod telefonem: 52 3213371