Janina Sylwestrzak – córka Mariana Rejewskiego – jako gość honorowy sympozjum wygłosić ma krótkie przemówienie. W programie znalazły się prelekcje, które wygłoszą płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog) oraz prof. Marek Wójtowicz z Instytutu Matematyki UKW (Ewolucja szyfrowania) oraz warsztaty z szyfrowania, które przeprowadzą studenci koła naukowego OMEGA.

Sympozjum towarzyszyć będzie przygotowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy wystawa poświęcona temu wybitnemu bydgoszczaninowi. Wystawa eksponowana będzie w holu Collegium Maius.

Organizatorami sympozjum są: Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Początek sympozjum o godz. 9.00.

Przypomnijmy, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy w naszym mieście obchodzimy Rok Mariana Rejewskiego z okazji przypadającej w tym roku 110. rocznicy urodzin tego wybitnego matematyka i kryptologa, który przyszedł na świat 16 sierpnia 1905 r. Z rodzicami mieszkał przy ul. Wileńskiej 6, gdzie dziś wisi pamiątkowa tablica. Osobę Rejewskiego upamiętnia też tablica na ścianie Muzeum Wojsk Lądowych, a w 100. rocznicę jego urodzin u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich odsłonięto rzeźbę przedstawiającą kryptologa siedzącego na ławeczce. Rejewski jest patronem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, ulicy (łączącej ul. Fordońską z Akademicką) oraz auli Wydziału Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.