Miejsce: Promenada przy Kanale Bydgoskim na wysokości III LO.
Organizator: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży "Pałac".
Instytucje współpracujące: III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, Muzeum Kanału Bydgoskiego, Galeria Kantorek BWA. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszcz.

W programie spotkania :
- „Kajaki i łodzie - spacery po wodzie” - wodny korowód,
- Cafe Rose" - inscenizacja kawiarni artystycznej,
- zabawy retro,
- nauka gry w palanta,
- loterie, rodzinne gry edukacyjno-historyczne,
- konkurs plastyczny "W duchu impresjonizmu",
- plenerowa wystawa plastyczna wychowanków Pałacowego Centrum Wyobraźni,
- atelier fotografa,
- instalacja "Łączę....przesyłam...przesyłam łącze".
- „Wycieczka do Miejskiej Galerii BWA - Galerii Kantorek na wystawę artysty plastyka Zdzisława Walczaka pt. „To był świat w zupełnie starym stylu...”.
Performance będzie ukazywał symbolicznie proces tzw. wodowania sztuki, który może się wpisać się w przyszłe realizacje ożywiające kulturalnie Kanał i jego otoczenie.

Ponadto w niedzielę (5 paździenika) o godz. 11.00 w Pałacu Młodzieży odbędzie się Weekendowy Plac Zabaw, czyli gry i zabawy dla dzieci od 3 roku życia. Zapraszamy na rodzinne spotkanie z naszymi animatorkami gier i zabaw. Wstęp wolny.