Starodruki zostały poddane konserwacji (dwutomowa Biblia, wydana w Norymberdze w 1485 r.; poradnik leczniczy Hortus sanitatis, opublikowany w Moguncji w 1491 r. oraz dwie rozprawy teologiczne: Guilelmus Peraldus, Summa de virtutibus et vitiis, Bazylea ok. 1474 r. i Wann Paulus, Sermones de septem viciis, Haguenau 1517 r.).

Zabytkowy księgozbiór Bernardynów przedstawia największą wartość jako kolekcja, tym ważniejsze jest ratowanie jego najbardziej zniszczonych obiektów, zwłaszcza tych uznawanych za cenne zabytki sztuki drukarskiej. Wszystkie odnowione druki stoją na bardzo wysokim poziomie pod względem techniki drukarskiej i stanowią wzór osiągnięć typograficznych pierwszych oficyn w Europie. Na uwagę zasługują przede wszystkim ryciny, piękna i czytelna czcionka, kolorowe monogramy oraz liczne elementy rękopiśmienne. Konieczność renowacji wynikała także ze znacznego stopnia zniszczenia oraz stwarzanego dla całego księgozbioru zagrożenia mikrobiologicznego.

Dzięki pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Wspieranie Działań Muzealnych 2014 oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego obiekty zostały poddane konserwacji, która powstrzymała proces destrukcji i przywróciła ich walory estetyczne. Wstęp wolny. Chęć obejrzenia tego unikatu prosimy zgłaszać w Dziale Zbiorów Specjalnych pod nr tel. (52) 33 99 202.