11-12 września: Konferencja naukowa "Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych" Miejskie Centrum Kultury

Celem konferencji jest podjęcie wielowątkowej dyskusji dotyczącej różnorodnych aspektów dziejów Kanału Bydgoskiego w systemie polskich dróg wodnych w ujęciu historycznym, edukacyjnym, ekonomicznym i społecznym. Myślą przewodnią konferencji jest ukazanie roli Kanału Bydgoskiego i innych szlaków śródlądowych w dziejach Bydgoszczy, dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego jak i całej Polski. Poprzez organizację konferencji zamierzamy również podkreślić wpływ zabytków hydrotechniki na kształtowanie się współczesnego dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Program konferencji: tutaj

 

12 września: Otwarcie wystawy "240-lecie Kanału Bydgoskiego" Muzeum Wodociągów - Wieża Ciśnień, godz. 17.00

Wystawa: 240-lecie Kanału Bydgoskiego - przedstawi historię i rolę Kanału Bydgoskiego w dziejach Bydgoszczy. Ekspozycja będzie się składała z materiałów fotograficznych, kartograficznych oraz tekstów o Kanale Bydgoskim oraz makiety Kanału Bydgoskiego wg planu Lindnera z 1800 roku.

 

13 - 14 września: widowisko "Miasto nad Kanałem"

Zapraszamy wszystkich chętnych na widowisko „Miasto nad Kanałem” na motywach powieści Jerzego Sulimy – Kamińskiego „Most Królowej Jadwigi” – spektakl to sentymentalna „podróż” po Bydgoszczy ubarwiona muzyką wykonywaną na żywo, tańcem, obrazami z pocztówek, które pokazują nieistniejące już zakątki miasta.kartograficznych oraz tekstów o Kanale Bydgoskim oraz makiety Kanału Bydgoskiego wg planu Lindnera z 1800 roku. Widowisko odbędzie się: 13 września o godz. 20.00 na barce Lemara oraz 14 września o godz. 20.00 w parku przy IV śluzie (ul. Wrocławska)

 

14 września: Jesienny Spływ Kajakowy

szczegóły: tutaj