Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest przedsięwzięciem wspólnotowym, którego ideą jest promowanie postaw obywatelskich oraz zaangażowanie się obywateli w działania na rzecz wzmacniania samorządności i poczucia jedności społeczności lokalnych. W aktywne działania angażują się co roku jednocześnie mieszkańcy 47 krajów członkowskich Rady Europy. Daty tygodnia wyznaczane są tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października - datę podpisania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (1985). Jako miasto po raz trzeci zadeklarowaliśmy w Radzie Europy swój udział w wydarzeniu, po raz drugi w kategorii 12-Star City (Miasto Dwunastu Gwiazd). Tegoroczna edycja ETDL odbywa się pod hasłem „Living together in multicultural societies: respect, dialogue, interaction” („Życie w społeczeństwach wielokulturowych: szacunek, dialog, współdziałanie”).

Ideą przedsięwzięć realizowanych w tym roku w Bydgoszczy jest poznanie opinii o naszym mieście mieszkających tu cudzoziemców, ułatwienie obcokrajowcom poznania Bydgoszczy, jej historii, architektury, urokliwych zakątków, a także przybliżenie mieszkańcom Bydgoszczy osób, które, choć urodzone poza granicami naszego kraju, wybrały nasze miasto jako miejsce życia, pracy i nauki.

W organizację tegorocznych przedsięwzięć o charakterze europejskim włączyły się aktywnie następujące podmioty:

Bydgoskie Centrum Informacji, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Nieformalna Grupa „Sławek i Przyjaciele”, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Miejskie Centrum Kultury, Klub Przyjaciół Ukrainy, International School of Bydgoszcz, Zespół Szkół nr 36, Bydgoski Klub Rotary.

O podejmowanych inicjatywach więcej TUTAJ.

Zachęcamy mieszkańców Bydgoszczy, w szczególności obcokrajowców mieszkających w naszym mieście, do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach:


1. 13 października w godz. 9.00-12.00 Radio Kultura zaprasza do wysłuchania audycji w języku angielskim z udziałem cudzoziemców mieszkających i pracujących w Bydgoszczy, zatytułowanej „Z kawą przy mikrofonie” www.radiokultura.pl


2. 16-18 października br. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zaprasza cudzoziemców mieszkającym w Bydgoszczy do nieodpłatnego zwiedzania: Spichrzy nad Brdą (ul. Grodzka 7-11), Zbiorów Archeologicznych (ul. Mennica 2), Europejskiego Centrum Pieniądza (ul. Mennica 4), Galerii Sztuki Nowoczesnej (ul. Mennica 8a) oraz Domu Leona Wyczółkowskiego (ul. Mennica 7).


3. 17 października o godz. 12.00 Bydgoskie Centrum Informacji zaprasza obcokrajowców mieszkających w naszym mieście na spacer z przewodnikiem w języku angielskim, wolę uczestnictwa należy zgłosić do dnia 15 października włącznie pod adresem mailowym bci@visitbydgoszcz.pl  zbiórka przed siedzibą BCI ul. Batorego 2.


4. 17 października br. o godz. 15.00 i 17.00 Klub Przyjaciół Ukrainy zaprasza na dwujęzyczne przedstawienie teatralne zrealizowane na podstawie sztuki Sławomira Mrożka „Dom na granicy”, przygotowane przez młodzież z Bydgoszczy wspólnie z młodzieżą z naszego miasta partnerskiego Czerkasy, bilety do odbioru w kasie Teatru Polskiego już teraz lub bezpośrednio przed spektaklami (jedna osoba może odebrać maksymalnie cztery bilety).