Regionalne Forum Turystyki odbędzie się 3 września w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy (udział jest bezpłatny).

Prosimy o wypełnienie rejestracji online http://goo.gl/forms/oUFWGdOSu7

lub uzupełniając kartę_zgłoszenia. Wypełnioną kartę prosimy odesłać na biuro@k-pot.pl

Zaproszenie na_Forum

Program Forum


Spotkanie jest dedykowane branży, przedstawicielom samorządu terytorialnego, osobom zajmującym się tworzeniem produktu, jego komercjalizacją, promocją na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz wszystkim środowiskom zainteresowanym rozwojem turystyki. Program spotkania obejmuje wykłady, prezentacje oraz debatę regionalną.

K-POT wraz z Polską Organizacją Turystyczną zadbał o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, angażując cenionych w branży ekspertów i praktyków. Ważnym elementem Forum będzie dyskusja panelowa z udziałem przedsiębiorców, samorządowców i uczelni.

Wspólna Inicjatywa Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej ma służyć zarówno zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów, jak i konstruktywnej dyskusji uwzględniającej opinie i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Ma również służyć określeniu właściwej rangi środowiska turystyki.

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Piotr Całbecki - Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Bydgoszcz.

W załączeniu znajdą Państwo ramowy program spotkania oraz formularz zgłoszenia. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14 sierpnia br.

Regionalne Forum Turystyki odbędzie się w ramach projektu Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu, realizowanego przez Polską Organizacją Turystyczną we współpracy z Kujawsko - Pomorską Organizacją Turystyczną.