W tym roku przypada 110 rocznica urodzin Mariana Rejewskiego - rodowitego bydgoszczanina, kryptologa, który jako pierwszy złamał kod maszyny szyfrującej Enigma. Wszystkich chętnych, spragnionych wyzwań przyprawionych nutką tajemnicy z dawną Bydgoszczą w tle zapraszamy na inaugurację turystycznej gry miejskiej Tajne Spotkanie! Miasto to plansza- wejdź do gry.

JAK WEJŚĆ DO GRY?
1. Zbierz 3-5 osobowy zespół
2. Zarejestruj go na stronie www.facebook.com/BydgoszczGRA
3. 2 maja o 12.00 odnajdź łącznika, który poprowadzi Cię na spotkanie z Marianem Rejewskim
4. Bądź najlepszy i wygraj atrakcyjne nagrody!

Marian Rejewski urodził się w Bydgoszczy tu rozpoczęła się jego edukacja dzięki, której trafił na studia matematyczne do Poznania i w konsekwencji został najsłynniejszym hakerem XX wieku. Gra została poświęcona właśnie temu pierwszemu okresowi nauki Rejewskiego gdzie uczył się w Gimnazjum Klasycznym przy Placu Wolności 9.

W czasach młodości Rejewskiego nie było ani Internetu, ani telewizji. Młodzi ludzie dużo więcej czasu spędzali na podwórku, często wymyślając wspólne zabawy. Powszechne były ,,bandy" młodych chłopców, mające oczywiście swoje tajemnice i dopuszczające do swojego grona tylko wybranych, i to po przejściu specjalnej próby wzorowanej na popularnych, pełnych sekretów powieściach spod znaku płaszcza i szpady. Młodzieńcze przygody Rejewskiego nie są nam znane, ale młody Marian nie odstawał zapewne od rówieśników. Wyobraźmy sobie więc, że chcesz wejść do paczki Rejewskiego. Na wieść o tym przyszły matematyk zaprosił Cię na tajne spotkanie, podczas którego dał Ci kopertę zawierającą kilka kartek. Na pierwszej z nich dostrzegasz - a jakże - zaszyfrowany tekst. Jedyną wskazówką jest kilka słów naszego młodego bohatera....

Misja:
W dniu 16 sierpnia 1905 roku przy Boye Strasse w Bydgoszczy (zwanej wówczas oficjalnie Bromberg - miasto było w tym czasie w granicach Cesarstwa Niemieckiego) urodził się - jako siódme dziecko Józefa i Matyldy z domu Thoms - Marian Rejewski, przyszły pogromca Enigmy.

Gdy Rejewski miał zaledwie dziewięć lat, wybuchła I wojna światowa, w wyniku której Bydgoszcz włączono do odradzającego się państwa polskiego, a Boye Strasse przemianowano na ulicę Wileńską. W tym czasie młody Marian Rejewski był pilnym uczniem Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy przy pl. Wolności 9, które ukończył w 1923 roku. Decyzja o podjęciu studiów matematycznych odegrała w jego życiu ogromną rolę. Został bowiem dostrzeżony przez profesora Zdzisława Krygowskiego, dzięki czemu Rejewski wziął udział w kursie kryptologii zainicjowanym przez polski wywiad wojskowy. W konsekwencji jako pierwszy złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, przyczyniając się do zwycięstwa aliantów ad hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej.

Zdaniem historyków dokonanie Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego pozwoliło na skrócenie wojny o około 2 lata. Sukces polskich kryptologów oszczędził około 2 miliony ludzkich istnień. Za początek tego niezwykłego wydarzenia uważa się samodzielne odtworzenie maszyny dzięki intuicji matematycznej Mariana Rejewskiego. Dlatego właśnie organizujemy tę grę. Chcemy by jak najwięcej młodych ludzi dowiedziało się o dziele kryptologa i o tym, że jego edukacja rozpoczęła się w Bydgoszczy - rodzinnym mieście naszego bohatera.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy.

Realizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR.