Istnieją dwa sposoby przesłania statystyk:

1. Wypełniając ankietę on-line (należy nas powiadomić o tym fakcie convention@visitbydgoszcz.pl) ankieta dostępna - tutaj

2. Przesyłając do nas wypełniony raport w pliku excell, dostępny w załączniku