W wystawie zbiorowej biorą udział artyści należący do czołowych artystów sztuki europejskiej jak Mirosław Bałka i Roman Ondak.

Projekt ten, ukazuje transformację w twórczości artystycznej lat 90-tych na przykładzie prac artystów słowackich i polskich. Długie lata 90-te, które trwały nawet po 2000 roku bezpowrotnie odeszły. Echem lat 90-tych są prace między innymi Rafała Jakubowicza, który również bierze udział w wystawie oprócz Julisa Kollera (Sk) i Jany Zelibskiej (Sk). Kovacovsky i Berdyszak przyjaźnią się i od lat 90-tych i wielokrotnie razem prezentowali swoje prace na wspólnych wystawach w Polsce i na Słowacji. Wystawa również ukazuje inny stosunek do fotografii, video, dokumentacji tak odmienny od obecnego.