Zgłoszone do konkursu prace zostaną zaprezentowane na portalu społecznościowym. Każdy uczestnik konkursu powinien przesłać swoje propozycje fotografii ilustrującej temat konkursu. Uczestnik konkursu maksymalnie można nadesłać 3 prace. Każde zdjęcie powinno być opisane: imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem. Zdjęcia powinny być wykonane w orientacji poziomej i przesłane na adres: umbkonkurs@gmail.com w rozdzielczości minimum 3 megapikseli. Prace konkursowe można nadsyłać do 11 marca 2015 r. do godz. 23:59. Fotografie zgłoszone w konkursie  będą wykorzystane na oficjalnych profilach miasta  na portalach społecznościowych oraz w formie drukowanej.  Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 18 marca 2015 r.

W składzie komisji konkursowej znajdą się osoby zajmujące się zawodowo fotografią. Przy wyłonieniu zwycięzców pod uwagę brane będą m.in. umiejętność pokazania zmian, które zaszły na przestrzeni 25 lat działania samorządu, aspekt artystyczny, odniesienie wprost do okresu historii miasta z lat 1990-2015. Możliwe jest wykorzystanie konwencji „wtedy i teraz” w ramach jednej pracy. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest kamera Go-Pro. Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.