Zanim marketing uczynił z „promocji” jedno z najczęściej powtarzanych słów na świecie, używano łacińskiego „promotio” i „promovere” mówiąc o poparciu, szerzeniu, przesuwaniu naprzód, wynoszeniu na wyższy poziom. Wszystko to doskonale oddaje idee wydarzenia organizowanego przez Bydgoską Lokalną Organizację Turystyczną „ByLOT”.

Bydgoszcz PromoFestival FORUM dedykowany jest wszystkim, którym nasze miasto nie jest obojętne. Organizator zapraszamy do konstruktywnej rozmowy, zgłaszania śmiałych rozwiązań, snucia wielkich marzeń, a nade wszystko - do konsekwentnej pracy.

więcej - tutaj