Przejdź do treści
EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Bydgoska Akademia Sztuki - Bogna Derkowska-Kostkowska

Gdzie?
Bydgoska Akademia Sztuki - Bogna Derkowska-Kostkowska

Wstęp na wykłady w ramach cyklu - wolny
koordynacja: Danuta Pałys danutapalys@galeriabwa.bydgoszcz.pl
Bogna Derkowska-Kostkowska. Struktura urbanistyczno-architektoniczna Bydgoszczy w kontekście rozwoju industrializacji w czasach zaboru pruskiego


W dotychczasowych rozważaniach nad bydgoską architekturą koncentrowano się na budownictwie mieszkaniowym i powstawaniu układu urbanistycznego. Zainteresowanie budzi też architektura użyteczności publicznej, działalność niektórych projektantów oraz stylistyka budynków. Poza dociekaniami pozostaje temat industrializacji, która wpłynęła na formowanie się miasta w XIX w. Podjęcie badań w tym zakresie jest istotne ze względu na uchwycenie zjawisk mających odzwierciedlenie w krajobrazie urbanistyczno-architektonicznym Bydgoszczy. Odrębną, częściowo rozpoznaną kwestią są dzieje fabryk zakładanych tak na Starym Mieście jak i w Śródmieściu. Istotne jest zatem przyjrzenie się relacjom między obiektami o różnym przeznaczeniu i wpływowi inwestycji industrialnych na układ niektórych ulic oraz kwartałów zabudowy. Analiza struktury urbanistyczno-architektonicznej w oparciu o archiwalia, kartografię, ikonografię i pozostałości postindustrialnej zabudowy pokazuje jak uprzemysłowienie kreowało procesy urbanizacyjne i wpisywało się w tkankę architektoniczną Bydgoszczy. Zakłady powstawały na zapleczach kamienic, śródmiejskich parcelach, a duże lokowano daleko od centrum, ale przybliżyły w wyniku rozrastania się miasta.
Bydgoszcz lokowana w 1346 r. nad rzeką Brdą była miastem kupiecko-rzemieślniczym, a jej rozplanowanie nie zmieniło się do końca polskiego panowania. W 1772 r. trafiła pod panowanie pruskie. Sytuacja liczącej 700 mieszkańców Bydgoszczy zmieniła się diametralnie. Miasto stało się siedzibą urzędów, garnizonu, zyskało Kanał Bydgoski. Nastąpił wzrost demograficzny (1800 r. – ok. 4700 osób), rozwój budownictwa, handlu i rzemiosła prowadzący ku industrializacji. W latach 40. XIX w. Bydgoszcz włączono w plany budowy Pruskiej Kolei Wschodniej. W 1851 r. uruchomiono połączenie kolejowe z Berlinem, później z Gdańskiem i Królewcem. W 1839 r. powstała fabryka Plagemana, która zapoczątkowała rozwój bydgoskiego przemysłu narzędziowego. W 1848 r. w Młynach Królewskich uruchomiono pierwszą w Bydgoszczy maszynę parową. W 1860 r. oddano do użytku gazownię, w 1896 r. elektrownię, a w 1900 r. wodociągi. Proces uprzemysłowienia oddają liczby w 1860 r. odnotowano 25 dużych warsztatów i zakładów, w latach 90. XIX w. 147, a na początku XX w. blisko 550. Dlatego industrializacja wpływała na kształtowanie się architektonicznego krajobrazu Bydgoszczy, z przestrzeniami o rozmaitych funkcjach od przemysłowych, przez przemysłowo-mieszkalne.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem