Forum pozwoli na rzeczową i merytoryczną dyskusję nad obecną i przyszłą rolą gospodarki turystycznej w naszym Mieście. Główne cele przedsięwzięcia to:
-Przedstawienie obiecujących praktyk współpracy pomiędzy władzą samorządową i branżą turystyczną. Znalezienie dobrych rozwiązań formalno-prawnych, pozwalających na taką współpracę,
-Integracja branży turystycznej,
-Wypracowanie przejrzystego modelu zarządzania turystyką w mieście,
-Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej,
-Przygotowanie dokumentu podsumowującego założenia wypracowane podczas Forum.

program - tutaj