EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Kwatery | onenightexhibition 3

Gdzie?
Kwatery | onenightexhibition 3

Informacje od Organizatora:
Kwatery to inicjatywa, która otwiera okno dla lokalnych artystów.
Wpuszczamy powietrze dla procesu twórczego, który zwieńczony kontaktem z przestrzenią publiczną okazuje się korzystny. Artyści często borykają się z problemem braku miejsc, aby zweryfikować odbiór swoich prac. Galerie z ethosem udostępniają trochę miejsca na krótko lub wcale. Ale to nie do końca o to chodzi... Naszym celem jest integracja i wymiana. Chcemy podzielić się myślą, a także promować różne kolektywy, działalności, pracownie oraz artystów pracujących solowo.
Interesuje nas malarstwo, fotografia, rysunek, grafika, animacja kolaż, prace przestrzenne, tatuaż i inne formy.
Wydarzenie chcemy organizować cztery razy w roku. Ma ono przybierać charakter wystawy, trwającej przez jeden wieczór. Pracom być może będzie towarzyszyć performans, muzyka, czy live act.
Jak wygląda zgłoszenie?
Wiadomość na messanger strony Kwatery.
- IMIĘ I NAZWISKO
- KRÓTKI OPIS, KTÓRY MOŻEMY DOŁĄCZYĆ DO PRAC
- PRZYKŁADY PRAC (łącznie do ok 2m2) WRAZ Z PEŁNYM OPISEM - TYTUŁ, TECHNIKA WYKONANIA, WYMIARY, EW. DATA
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 1 MARCA. PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO MÓZGU (PARKOWA 2)
1: 5.03 CAŁY DZIEŃ
2: 6.03 LUB 7.03 W GODZINACH OD 19:00
Kwatery is an initiative that opens a window for local artists.
We let in air for the creative process, which, crowned by contact with public space, turns out to be beneficial. Artists often struggle with the lack of space to verify the reception of their work. Ethos galleries provide little or no space. But that's not quite the point ... Our goal is integration and exchange. We want to share our thoughts and also promote various collectives, activities, studios and solo artists.
We are interested in painting, photography, drawing, graphics, animation collage, spatial works, tattoo and other forms.
We want to organize the event four times a year. It is to take the form of an exhibition lasting for one evening. The works may be accompanied by performance, music or live act.
What does the application look like?
Message on the Kwatery messanger.
- NAME AND SURNAME
- A SHORT DESCRIPTION ABOUT U THAT WE CAN JOIN TO WORK
- EXAMPLES OF WORKS (total up to about 2m2) TOGETHER WITH A FULL DESCRIPTION - TITLE, TECHNIQUE OF IMPLEMENTATION, DIMENSIONS, IF U WANT DATE
ENTRIES WILL BE ACCEPTED UNTIL 1 MARCH. WORKS SHOULD BE DELIVERED TO MÓZG  (PARKOWA 2)
1: 5.03 ALL DAY
2: 6.03 OR 7.03 IN THE HOURS FROM 19:00


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem