Przejdź do treści
EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Filary Ognia

Gdzie?
Filary Ognia
Filary Ognia to szósty musical napisany i skomponowany przez Brenta Grosvenora. Jest to kontynuacja musicalu pt. "Pasja Króla" opowiadającego o życiu Chrystusa. Po śmierci Jezusa z Nazaretu Jego naśladowcy kontunuują szerzenie Jego nauk i wiary, że Jezus zmartwychwstał. Saul z Tarsu był genialnym i wybitnym Żydowskim rabinem, który przewodził prześladowaniom Żydów podążających za tymi naukami. Jego celem było ich zniszczenie. Doświadczywszy osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem na drodze do Damaszku, był w pełni przekonany, że Jezus był i jest Chrystusem, Mesjaszem. Został Jego wiodącym emisariuszem i odtąd znany jako Apostoł Paweł zaniósł światło Chrystusa pogańskiemu światu. To właśnie Paweł głosił ewangelię w Azji Mniejszej i większej części Europy. Trzynaście z dwudziestu siedmiu ksiąg Nowego Testamentu przypisywanych jest właśnie jemu. Cesarz Neron nakazał jego egzekucję w roku 67 n.e. Ten musical jest mostem pomiędzy pierwszym wiekiem naszej ery i współczesnością. Daje nam świeże spojrzenie na nauczanie Pawła i sprawia, że księga Dziejów Apostolskich ożywa w bardzo osobisty i istotny dla nas sposób. Obserwując pełne cierpienia życie Pawła oglądamy również wielkie osiągnięcia i cuda uczynione ręką jedynego prawdziwego Boga w politeistycznym świecie.

Za chwilę wyruszysz w podróż w czasie do starożytnego Imperium Rzymskiego i zobaczysz kto i jak wywrócił ówczesny świat do góry nogami. Jak to się stało, że bogowie pospadali z piedestałów? Do kogo nagle zwrócili się ludzie w poszukiwaniu prawdziwej nadziei, prawdziwego uzdrowienia i prawdziwej zmiany? Przez tysiące lat Bóg zabiegał o relację z człowiekiem jednocześnie przygotowując świat na przyjście Emmanuela, Boga w ludzkim ciele. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi (Galacjan 4:4 - słowa Apostoła Pawła). Jezus Chrystus, z pochodzenia Żyd, przyszedł z przesłaniem o nowym Królestwie. Nauczał, kochał i służył pokazując Boski autorytet. Zależało Mu i wciąż zależy na zmianie ludzkich serc. Jest najbardziej wpływową osobą w historii ludzkości. Powiedział o sobie: "Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota." (Ew.Jana 8:12). Wypełnił słowa proroków i nigdy nie przestał odpowiadać tym, którzy wzywają Jego imienia.

Głównym emiariuszem Jezusa był Saul, później znany jako Paweł, jeden z apostołów. To On przyniósł światło Chrystusowe do pogańskiego świata. Dzięki niemu ewangelia dotarła do całej Azji Mniejszej i dużej części Europy. Trzynaście z dwudziestu siedmu ksiąg Nowego Testamentu jest jego autorstwa. W roku 67 n.e. Cesarz Neron dokonał na nim egzekucji. Mając trochę ponad trzydzieści lat Saul był genialnym i wybitnym Żydowskim rabinem. Po śmierci Jezusa z Nazaretu Jego naśladowcy szerzyli Jego nauki i wiarę w to, że Jezus powstał z martwych. Ta nowa judaistyczna sekta była znana pod nazwą "Droga". Jej członkowie byli nazywani "chrześcijanami". Kapłani i liderzy Żydowscy planowali wyeliminowanie naśla- dowców Jezusa i koniec szerzonych przez nich herezji. Rzym nie tolerował żadnych zamieszek w Judei. Saul prowadził działania prześladowcze względem tych Żydów i zamierzał ich zniszczyć. Doświadczywszy osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem na drodze do Damaszku, był w pełni przekonany, że Jezus był i jest Chrystusem, Mesjaszem. Został przemieniony przez Bożą obecność, Jego łaskę i miłość. Ten, który był prześladowcą stał się prześladowany i to aż do końca swoich dni. Doświadczył ogromnego cierpienia a także poważnej choroby oczu. Pomimo wszystko jednak, Paweł, nie wstydząc się Ewangelii, głosił w całym Imperium Rzymskim, że Chrystus nie był tylko kolejnym bożkiem, ale jedynym prawdziwym Bogiem wszechświata, który chce być naszym ojcem i przyjacielem.

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. - Paweł, 1 List do Koryntian 13:1-3
do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem