Przejdź do treści
EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej

Gdzie?
Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej

Termin: 27–28 października 2017 r.


Miejsce: Centrum Konferencyjne Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego ul. Gdańska 187 85-674 Bydgoszcz


Patronat honorowy: Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski


JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Prezes Izby Lekarskiej w Bydgoszczy
dr n. med. Stanisław Prywiński
Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego:
dr n. med. Michał Jankowski
dr n. med. Tomasz Nowikiewicz
Sekretarz - koordynator naukowy programu i ds. kontaktów miedzynarodowych:
dr n. med. Maciej Nowacki


Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu


Organizator: Wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: Wydawnictwo Termedia ul. Kleeberga 2 61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00 szkolenia@termedia.pl
Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.


Zaproszeni wykładowcy:
Prof. Werner Hohenberger – Erlangen, Niemcy
Wieloletni prezydent Niemieckiego Towarzystwa Koloproktologii, prezydent Niemieckiego Towarzystwa Onkologii, prezydent Europejskiego Towarzystwa Koloproktologii, prezydent Bawarskiego Towarzystwa Chirurgii; członek Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina, profesor wizytujący w Klinice Chirurgii Kolorektalnej w Cleveland Clinic (Ohio, USA) oraz na Uniwersytecie w Pekinie, honorowy członek: Niemieckiego Towarzystwa ds. Walki z Nowotworami oraz kilkunastu międzynarodowych towarzystw chirurgii onkologicznej i ogólnej, jak również towarzystw koloproktologii; wielokrotnie nagradzany najwyższymi odznaczeniami: złotym medalem Zenkera za osiągnięcia w chirurgii czy German Cancer Award; twórca wiodącego w Europie Ośrodka Kolorektalnego; pomysłodawca i pionier techniki CME – Complete Mesocolic Exscision
Prof. Paolo Delrio – Neapol, Włochy
Prezydent Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej – Colorectal Surgical Oncology-Abdominal Oncology Department, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione Giovanni Pascale IRCCS, Neapol, Włochy; autor ponad 200 artykułów dotyczących nowoczesnych metod chirurgii kolorektalnej; prowadzi badania nad zastosowaniem technik: TAMIS, taTME, TME oraz HIPEC; propagator i inicjator projektów badawczych dotyczących zastosowania technik małoinwazyjnych w chirurgii onkologicznej oraz nowoczesnej diagnostyki przed- i pooperacyjnej
Prof. Olivier Glehen – Lyon, Francja
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej – Department of Surgical Oncology, CHU Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon, University of Lyon, Pierre Bénite, Lyon, Francja; ośrodek prof. Glehena jest jednym z wiodących ośrodków na świecie, który wykonuje zabiegi cytoredukcji połączonej z techniką HIPEC, w ostatnich latach w Klinice wykonywano rocznie ok. 150 tego typu procedur; w latach 2002–2003 bezpośredni asystent prof. Paula Sugarbakera – twórcy techniki; autor ok. 120 artykułów z zakresu CRS + HIPEC z indeksem H przekraczającym 27; ekspert w zakresie leczenia rakowatości otrzewnej, leczenia przerzutów do wątroby oraz chirurgii raka żołądka; twórca grupy badawczej Big Renape – projektu dotyczącego całościowej, wieloośrodkowej oceny leczenia pacjentów z rakowatością otrzewnej i techniki HIPEC
Prof. Marc Reymond – Tybinga, Niemcy
Profesor w Katedrze i Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Tybindze – Department of Surgery, University of Tübingen; twórca innowacyjnej techniki podaży leku w chemioterapii dootrzewnowej z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych; specjalizuje się w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego oraz rakowatości otrzewnej; główny edytor czasopisma „Pleura and Peritoneum”; autor ponad 200 publikacji; aktualnie jeden z najczęściej cytowanych autorów w zakresie innowacyjnych i nowatorskich technik stosowanych w chirurgii onkologicznej; twórca wiodącej grupy badawczej zajmującej się nową metodyką zabiegów operacyjnych nowotworów przewodu pokarmowego i rakowatości otrzewnej z uwzględnieniem nowoczesnych form podaży leku
Prof. Hyung-Ho Kim – Seul, Korea
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie ekspertów w zakresie zastosowania technik laparoskopowych w raku żołądka; wraz ze swoim zespołem wykonał 5 000 zabiegów laparoskopowych w zakresie chirurgii żołądka, osiągając w 2006 roku najlepszy wynik wdrażania technik laparoskopowych na świecie; twórca projektu badania KLASS; w latach 2012–2015 był kierownikiem badań KLASS01, porównujących gastrektomię laparoskopową z otwartą; edytor czasopism naukowych i recenzent w kilkunastu periodykach z zakresu chirurgii, chirurgii onkologicznej i gastroenterologii; twórca największego w Azji ośrodka laparoskopowego oraz leczenia raka żołądka; prezydent Koreańskiego Towarzystwa Onkologicznego – Korean Cancer Association; prezydent nadzorujący projekt KLASS; jeden z najczęściej cytowanych autorów w zakresie małoinwazyjnych technik chirurgii raka żołądka; ekspert wykładowca wielu towarzystw azjatyckich i amerykańskich
Prof. Jan Dumanski – Uppsala, Szwecja
Profesor w Katedrze Immunologii, Genetyki i Patomorfologii na Uniwersytecie w Uppsala w Szwecji – Department of Immunology, Genetics and Pathology and SciLifeLab, Uppsala University; wybitny naukowiec i specjalista w zakresie eksperymentalnej patomorfologii, genetyki i immunologii; w latach 2006–2008 brał udział w pracach badawczych na Uniwersytecie Alabama; autor wielu publikacji z zakresu roli i teorii genetycznych mechanizmów oddziaływania podczas zjawiska przerzutowania i predyspozycji do nowotworzenia; prof. Dumanski prowadził aktywne badania nad charakteryzacją ludzkiego chromosomu 22; wielokrotnie cytowany w aktualnych publikacjach z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii i onkologii doświadczalnej
Prof. Samy Lewiz Habib – San Antonio, USA
Reprezentuje Centrum Badawczo-Naukowe Uniwersytetu w Teksasie (San Antonio, USA) oraz południowoteksańskie Centrum Badawczo-Medyczne Szpitala dla Weteranów (San Antonio, USA). Jest światowej sławy ekspertem badań dotyczących podstaw molekularnych nowotworzenia oraz badań nad nowoczesnymi technikami celowanego leczenia w onkologii. Jest także znawcą w zakresie badań na modelach in vivo i in vitro. Autor około 100 publikacji z w/w tematyki z wysokim stopniem cytowań. Wiele z założeń i wniosków badawczych Profesora należy obecnie do kanonu rekomendacji w zakresie światowych badań przedklinicznych w onkologii doświadczalnej i chirurgii eksperymentalnej. Na swoje badania prof. Habib uzyskał imponującą liczbę grantów, w tym z tak prestiżowych organizacji, jak Narodowy Instytut Zdrowia USA (NIH) czy Ministerstwo Obrony Narodowej USA.
Dr. Martin Hübner – Lozanna, Szwajcaria
Pracownik Department of Visceral Surgery, University Hospital of Lausanne (CHUV); specjalista w zakresie chirurgii kolorektalnej i powierzchni otrzewnej; kierownik klinicznego zespołu leczenia rakowatości; edytor czasopism tematycznych z zakresu chirurgii onkologicznej i kolorektalnej; członek Francuskiej Akademii Nauk; egzaminator szwajcarskich organizacji medycznych; egzaminator i ekspert Europejskiego Towarzystwa Koloproktologii; pracuje nad zagadnieniami tematyki ERAS (enhanced recovery after surgery); członek grupy ESPEN, współautor większości rekomendacji i wytycznych w zakresie ERAS
Dr. Andrea Muratore – Turyn, Włochy
Zatrudniony w Oncological Surgical Department of Candiolo Cancer Institute – FPO-IRCC; ekspert w zakresie zabiegów laparoskopowych i małoinwazyjnych w chirurgii kolorektalnej oraz wątroby i dróg żółciowych; prowadzi zaawansowane kursy z zakresu chirurgii laparoskopowej; autor 76 prac naukowych z wysokim wskaźnikiem cytowani, ekspert wielu czasopism naukowych podejmujących tematykę laparoskopii w chirurgii onkologicznej; pionier w zakresie wprowadzania nowatorskich rozwiązań leczenia raka odbytnicy ze szczególnym uwzględnieniem techniki taTME oraz zabiegów z zastosowaniem tylko jednego portu.


I wielu innych.


Zapraszamy

do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem