EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Spotkanie poetyckie z Janem Wachem

Gdzie?
Spotkanie poetyckie z Janem Wachem

Spotkanie poetyckie z Janem Wachem pt. "Nie wiedzieć czemu dopiero
jesienią". Czytanie wierszy Mieczysław Franaszek.


 


Jan
Wach, ur. 1955, absolwent I LO i WSP w Bydgoszczy. Animator kultury. W latach
80. XX wieku na emigracji wewnętrznej, rolnik - hodowca świń i koni. W latach
1991-95 prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni. Od 1995 Wójt Gminy Sicienko,
najbliższego sąsiada Bydgoszczy. Współuczestnik grupy faktu poetyckiego
"Parkan".  W  2004 
powołał do życia galerię sztuki ITK Sicienko ściśle współpracującą z
Galerią Autorską. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - legitymacja nr
1126. Zwartym drukiem ukazały się: Mały opis (1977, poezja), Nekrologi
poetyckie
(1980, poezja konkretna/wizualna), an ach (1980, poezja
konkretna/wizualna),  Po sobie
(1982, poezja), Miłość bierze się z gry 
światła
(2005, poezja), Zawsze będą obiekty przykuwające uwagę  (2007, poezja), Chodźmy na miasto (2009, poezja). W 2005  ukazał się 
Przewodnik turystyczny, a w 2006 monografia Gmina Sicienko
-  miejsca i ludzie
. W obu
przypadkach J. Wach był pomysłodawcą, redaktorem i autorem znacznej części
tekstu.             


 


Doświadczenie
poezji konkretnej owocuje dzisiaj pietyzmem w traktowaniu słowa. Namysł,
klarowność wypowiedzi przedkłada poeta nad formalne wirtuozostwo dążąc do
maksymalnej przezroczystości semantycznej.(?) Niektóre jego utwory, dzięki
powtórzeniom wersów, użyciu rymów i rytmizacji, przypominają piosenki, zupełnie
jakby poecie nie wystarczała dość nobliwa formuła tomiku wierszy?(?) Mamy tu do
czynienia z poezją głęboko świadomą swojego miejsca - na mapie geograficznej,
historycznej, językowej wreszcie.


                                                                                                                                             Jarosław  Jakubowski


 


 Jest to teraz poezja skupionej uwagi, poezja
bardzo osobista, wręcz intymna, uniwersalizująca przeżycie jednostkowe,
indywidualne i codzienne, a zarazem ujawniająca niezwykłość, głębię i
wieloznaczność faktów pozornie prozaicznych. (?) Jan Wach kreuje wyrazistą
osobowość podmiotu - człowieka świadomego swych możliwości, ale i ograniczeń,
boleśnie zranionego życiem, przeświadczonego o niedoskonałości i niespójności
świata, ale też pojednanego ze światem, w nim właśnie poszukującego ukojenia.


                                                                                                                                             Piotr
Siemaszko


 


?oba
wątki rozumienia i podejścia do sztuki - tradycyjny i nowoczesny - zdają się
tworzyć symbiozę. Ten charakter kreacji twórczej, poszukującej nowej formy,
jednak zbudowany na szacunku do przeszłości, określił na stałe artystyczne
credo Jana Wacha.


                                                                                                                                             Jacek
Soliński


 


Istotą
tych utworów jest ustawiczne poszukiwanie, sprawdzanie w zapisie poetyckim
formuł wiersza, języka i mowy; wzajemnej przystawalności słów i znaczeń.


                                                                                                                                             Krzysztof
Soliński

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand