EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Otwarcie ekspozycji Bogdana Chmielewskiego

Gdzie?
Otwarcie ekspozycji Bogdana Chmielewskiego
otwarcie ekspozycji Bogdana Chmielewskiego pt. Zegar słoneczny" (obiekt)

Bogdan Chmielewski Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1970 r. Uczestnik 146 wystaw i imprez artystycznych. Autor ponad 200 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2008. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek "Grupy 111-Lucim". Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Ważne etapy działalności artystycznej: Wyjście: Wystawa dworzec PKP - Bydgoszcz Główna; "Poezja na Dworcu" 1975,  "Akcja Podróż" (1976); Przejście - zatrzymanie:"Akcja Lucim" (1977-78), Działanie w Lucimiu 1979Powrót   (nóstos): działania lucimskie, praca w Luciumiu i poza nim (1980-2007): Nóstos (tęsknota za domem) 1980; współudział w sformułowaniu programu 11 punktów "sztuki społecznej" (1980); Oikomancja - postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współrzędnych czasu i miejsca "domowskazów" (1991); "Bajki wizualne" (ponowne zaczarowanie świata) 1994; koncepcja "dobrego miejsca" (chrono-etno-eko-sacro-kosmo-topu )1995; realizacje oikoniczne - kondensaty adoracyjno-kontemplacyjne (1992-2008); prognoza formacji. "nowi cisi" (2000)

Zegar słoneczny

Kosa jak gnomon w słońca rozkwicie
Cieniem czasowi przywraca życie
Wskrzesza godziny i dni upłynione
Światłem mierzone
Wszystkie momenta niezapomniane
Umbra transit - lux manet.

Bogdan Chmielewski
Lucim, II 2015
do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand