EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Zasłona – wernisaż wystawy malarstwa Edyty Sobieraj

Gdzie?
Zasłona – wernisaż wystawy malarstwa Edyty Sobieraj

Edyta Sobieraj o swojej twórczości:


Przede wszystkim i najpełniej wyrażam się w malarstwie. Moja twórczość, mówiąc najogólniej, jest formą kontemplacji świata. Czerpiąc z elementów natury staram się opowiedzieć o sprawach najbardziej dla mnie istotnych. Rzeczywistość świata, ludzi, przedmiotów jest moim tworzywem. W myślenie się w ten świat powoduje przejście o krok dalej poza rzeczywistość materii, poza słowo, poza pierwszą myśl. I tak to, co konkretne i realne staje się niedopowiedziane.


Motyw zasłony, który pojawia się pojawia się w obrazach jest elementem konstruującym płótno nie tylko formalnie, ale odnosi się do samej idei przysłaniania, zasłaniania i odsłaniania. To zasłanianie, które nierozerwalnie wiąże się z tajemnicą, tak istotną dla mnie w twórczości. Motyw pudła, kartonu, pudełka – zamkniętego czy otwartego, nie do końca ukazującego swoją zawartość jest metaforą domysłów, nierozerwalnie związanych z pamięcią. Geometria tych kartono-przedmiotów to próba zamknięcia i uchwycenia emocji. Obraz w obrazie – swoisty topos obrazu, w aspekcie formalnym porządkuje i rytmizuje płótno, jest jednocześnie próbą stworzenia innego rodzaju przestrzeni.


Cykl kolaży zatytułowanych „Memorabilia” związany jest między innymi z problemem pamięci. W procesie pracy nad nimi używam częściowo gotowych elementów, częściej jednak sama je konstruuję, by potem się nimi posłużyć początkowo rozrzucając je dość przypadkowo. Nosząc w sobie jakiś zapamiętany motyw szukam takiego ostatecznego układu form, który by mnie do niego przybliżał.


Wstęp Wolny


Edyta Sobieraj


W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 1995 otrzymała dy-plom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Szancenbacha, a w 1998 stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Aktualnie pełni funkcję Adiunkta na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pra-cowni prof. Adama Brinckena. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Za swoją twórczość była wielokrotnie nagradzana. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, litografię,wykorzystuje technikę collage’u.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand