Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Witold Kanicki. Czy warto być oryginalnym? Powtórzenia, kopie, cytaty i pastisze w sztuce współczesnej

Gdzie?
Witold Kanicki. Czy warto być oryginalnym? Powtórzenia, kopie, cytaty i pastisze w sztuce współczesnej

Wykład z cyklu Bydgoskiej Akademii Sztuki
Podobno w sztuce wszystko już było, a mimo to w powszechnym mniemaniu artysta wciąż musi być oryginalny, stworzyć coś nowego i wyjątkowego. Dla wielu odbiorców oryginalność dzieła sztuki staje się wręcz podstawą jego wartościowania. Pokusie odnajdywania podobieństw ulegają nawet krytycy bieżącej twórczości artystycznej. Tymczasem w sztuce współczesnej zdarzają się często sytuacje oczywistego i świadomego kopiowania, naśladowania i reprodukowania innych prac, celowych powtórzeń i pastiszy. Choć taka aktywność kojarzy się z plagiatem, to jednak świadome reprodukcje wytyczają jedną z ważniejszych postmodernistycznych strategii artystycznych aktywności. Dlatego właśnie temat powtórzenia od długiego czasu znajduje się w obszarze zainteresowań licznych współczesnych badaczy, krytyków i historyków sztuki.
Zadaniem wykładu będzie namysł nad pojęciem oryginalności i autentyczności współczesnego dzieła sztuki czy też wyjątkowości postawy artystycznej. Epoka postmodernizmu, która negując postulowaną niegdyś nowość rozpoczęła erę wartościowania wszelkich sposobów reprodukcji obfitowała w wypadki zapożyczeń i cytatów. Skądinąd nawet w dawnej sztuce zdarzały się wypadki wartościowych powtórzeń, o czym często się zapomina. W czasach współczesnych, w których kultura wizualna zdominowana jest przez powtarzające się obrazy (memy, fotografie stockowe, powtarzalne konwencje reklam) działania artystów uświadamiają nam komplikację dawnych kryteriów artystycznej oryginalności. Walcząc z nowością, współcześni twórcy często przełamują kolejne granice tego, co docenia się w kulturze. W końcu okazuje się też, że nawet kopiując można pozostać oryginalnym, a znaczenia podobnych do siebie dzieł sztuki warunkują konteksty ich powstania.
/Witold Kanicki/
Witold Kanicki (ur. 1979) – doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Honorowy członek ZPAF. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Jego książka pt. Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria w grudniu 2016 roku. Obecnie pracuje nad dziejami fotografii natychmiastowej (Polaroid) w Polsce i wydaniem antologii polskich tekstów teoretycznych o fotografii. W latach 2010-2012 był kuratorem Galerii Fotografii Pf w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Ślązak zamieszkały w Poznaniu.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand