Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Ritual Slavica - gra terenowa

Ritual Slavica - gra terenowa

Informacje od Organizatora:
Dawno temu, kiedy władzę nad ziemią sprawował sam potężny Perun, święte gaje pełne były magicznych stworzeń, a ludzie żyli w zgodzie z naturą, nikt nie pomyślałby, że wkrótce coś zaburzy harmonię świata. A kres był coraz bliżej. Wraz z nastaniem religii Chrystusowej, dotychczasowe bóstwa i stworzenia coraz bardziej traciły siły, a witalność w nich zawarta ulatywała z każdym porzucającym starą wiarę. Stworzenia te, ostatkiem sił spełzły do jezior, jaskiń, niedostępnych puszczy, gdzie ukryły się przed nastającymi zmianami. Wraz z nimi w czeluści zstąpili najdzielniejsi wojowie, by strzec świętego przybytku i bronić wejść w razie gdyby otwarte z zewnątrz zostały. Ostatni kapłani, zwani wołchwami, na ofiarę składając swe życia, zapieczętowali wejścia do owych kryjówek. Z biegiem czasu zapomniano o dawnych wierzeniach i tylko nieliczne z nich w dawnych podaniach i legendach do czasów dzisiejszych przetrwały. Tylko mała grupa ludzi, potomków tych, którzy w obronie dawnej magii życie oddali, wie gdzie i jak ukryte są wejścia. Stoją na straży, by nic wyjść, ani co gorsza wejść do magicznego świata nie mogło. Lecz wszystko ma swój kres, a starożytna magia coraz bardziej słabnie i pieczęci na wrotach zaczynają się łamać. Jedne z tychże wrót właśnie się otwarły. Jezioro Dempel w lesie, gdzie Czerskiem Polskim ziemie nazwano, otwarło swe podwoje i wypuściło na powierzchnię stwory przeróżne. Grozi to ogromnymi konsekwencjami, bo chociaż niezwyczajne współczesnego powietrza byty owe rozpełzły się niedaleko jeziora i trwają w zawieszeniu zdezorientowane, to gdy przywykną, nieumyślnie mogą światu ale i przede wszystkim sobie krzywdę wyrządzić. Czas nagli. By odesłać demony i ich strażników tam, skąd przyszły należy odprawić rytuał. Odprawi go jeden ze Współczesnych- zwany prawdziwym swym imieniem – Bogowied. Wy musicie mu pomóc. Rytuał już się rozpoczął – waszym pierwszym zadaniem jest odnaleźć Kapłana, on udzieli Wam dalszych wskazówek.
Realizacja wydarzenia jest możliwa dzięki finansowaniu przez Urząd Miasta Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt nagród zostanie pokryty z opłaty za udział w grze.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand