Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

8th On Art Film Festival | day 17

Gdzie?
8th On Art Film Festival | day 17

| FILM 1
What Would You Like To See? - reż. Rolando Garduño, Czechy, 2018 (21min)


Staňa uczęszcza na kurs boogie-woogie i próbuje rozkochać w sobie młodego fotografa Brechta. Czy dziewczynie uda się cokolwiek osiągnąć, poza świadomością własnej przeciętności.


| FILM 2
To Be Without Being - reż. Ruchita, Brazylia, 2018 (8min)
Doświadczenie medytacji na najbardziej zatłocznym skrzyżowaniu w Japonii.


| FILM 3
Sound of Colour - reż. Todd MacDonald, Anglia, 2018 (8min)


Malarz i muzyk tworzą wspólną kompozycję. Kolorowa i połyskująca muzyka; świetnie brzmiący, rytmiczny obraz.


| FILM 4
Kunst Und Überleben - The Art To Survive (Borzi) - reż. Zoe Borzi, Austria, 2018 (20min)


Grupowy portret nowego pokolenia artystów. Czego szukają i co chcą nam opowiedzieć młodzi, początkujący twórcy.


| FILM 5
Music of the River' - reż. Nadia Melissa Gonzalez Bautista, Kolumbia, 2019 (7min)


Muzyczne otoczenie kolumbijskiej rzeki Magdalena. Dźwięki inspirowane naturą oraz rytmy, takie jak „cumbia”, definiują kulturową tożsamość całej Kolumbii.


| FILM 6
The Life of an Artwork - reż. Marion Kollbach, Niemcy, 2018 (53 min)


Dokument o wybitnym konserwatorze dzieł sztuki Christianie Scheidemannie, do którego trafiają najcenniejsze współczesne prace. Celowa nietrwałość dzisiejszych dzieł staje się przyczynkiem do głębszych rozważań na temat kondycji sztuki.


***


| MOVIE 1
What Would You Like To See? - dir. Rolando Garduño, Czech Republic, 2018 (21min)


Staňa attends a boogie-woogie course and attempts to enchant the young photographer Brecht. Will the girl manage to achieve anything beyond the awareness of her own mediocrity.


| MOVIE 2
To Be Without Being - dir. Ruchita, Brazil, 2018 (8min)
Experience meditation at the most congested intersection in Japan.


| MOVIE 3
Sound of Color - dir. Todd MacDonald, England, 2018 (8min)


The painter and musician create a common composition. Colorful and shimmering music; great sounding, rhythmic picture.


| MOVIE 4
Kunst Und Überleben - The Art To Survive (Borzi) - dir. Zoe Borzi, Austria, 2018 (20min)


A group portrait of a new generation of artists. What young seekers are looking for and what they want to tell us.


| MOVIE 5
Music of the River '- dir. Nadia Melissa Gonzalez Bautista, Colombia, 2019 (7min)


Musical surroundings of the Colombian Magdalena river. Sounds inspired by nature and rhythms, such as "cumbia", define the cultural identity of the entire Colombia.


| MOVIE 6
The Life of an Artwork - dir. Marion Kollbach, Germany, 2018 (53 min)


A documentary about the outstanding conservator of works of art, Christians Scheidemanna, to which the most valuable contemporary works are sent. The deliberate impermanence of today's works becomes a contribution to deeper reflections on the condition of art.


____________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand