Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

8th On Art Film Festival | day 5

Gdzie?
8th On Art Film Festival | day 5

| FILM 1
Botero - reż. Don Millar, Kanada, 2018 (82 min)
Fernando Botero jest jednym z najpopularniejszych żyjących artystów na świecie, a jego sztuka jest natychmiast rozpoznawalna. Jednak historia tego, jak został sławny i doceniony, jest w dużej mierze nieznana.
| FILM 2
Victor!! - reż. James Zeiss, USA, 2018 (15min)
Tancerze i eksperci z branży dzielą się swoimi opowieściami o legendarnym Victorze, który został okrzyknięty największym tanecznym talentem świata.
| FILM 3
In dog years I'm dead - reż. Kenji Ouellet, Niemcy, 2018 (13min)
Dziewczynki trenujące balet wypowiadają sentencje znanych osób. Cytaty te odnoszą się do dyscypliny, posłuszeństwa oraz kwestii cielesności.
| FILM 4
Farewell Happy Fields - reż. Kyle William McDonnell, Australia, 2017 (16min)
Młody filmoweic mierzy się z depresją. Swój ból chce wyrazić poprzez adaptację tekstu pisarki Fiony Wright. W trakcie pracy nad materiałem wracają niszczące wspomnienia.
***
| FILM 1
Botero - dir. Don Millar, Canada, 2018 (82 min)
Fernando Botero is one of the most popular living artists in the world and his art is immediately recognizable. However the history of how famous and appreciated is largely unknown.
| FILM 2
Victor!! - dir. James Zeiss, USA, 2018 (15min)
Dancers and experts from the industry share their stories about the legendary Victor who was hailed as the world's greatest dance talent.
| FILM 3
In dog years I'm dead - dir. Kenji Ouellet, Germany, 2018 (13min)
Girls practicing ballet speak sentences of famous people. These quotes refer to discipline obedience and the issue of corporality.
| FILM 4
Farewell Happy Fields - dir. Kyle William McDonnell, Australia, 2017 (16min)
A young filmmaker faces depression. Fiona Wright. Destructive memories return in work and material.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres  wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand