EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Bydgoskie Forum dla Turystyki

Gdzie?
Bydgoskie Forum dla Turystyki
udział bezpłatny

Forum pozwoli na rzeczową i merytoryczną dyskusję nad obecną i przyszłą rolą gospodarki turystycznej w naszym Mieście. Główne cele przedsięwzięcia to:
-Przedstawienie obiecujących praktyk współpracy pomiędzy władzą samorządową i branżą turystyczną. Znalezienie dobrych rozwiązań formalno-prawnych, pozwalających na taką współpracę,
- Integracja branży turystycznej,
- Wypracowanie przejrzystego modelu zarządzania turystyką w mieście,
- Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej,
- Przygotowanie dokumentu podsumowującego założenia wypracowane podczas Forum.

więcej informacji wkrótce
do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand