EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Jubileusz 20-lecia pracy twórczej Marka Iwińskiego

Gdzie?
Jubileusz 20-lecia pracy twórczej Marka Iwińskiego
Wystawa "Obszary istnienia" ukazuje relacje między człowiekiem, architekturą i światłem oraz materią przedmiotów. Autor zaprezentuje na wystawie cykl obiektów oraz obrazy.  Marek Iwiński obraca się w kręgu przedmiotów, które mają swoją przeszłość transponując je na współczesny język sztuki, ważną rolę pełni tu człowiek, postać, która przenika kompozycje, tworząc symboliczny świat wzajemnego istnienia materii eksponowanych przedmiotów. Inspiracją artysty od wielu lat  jest również szkło i jego transparentność, w zestawieniu z drewnem, metalem, gdzie tworzy swoiste przestrzenne trójwymiarowe obrazy, nazywając je witrażami. Całość kompozycji dopełnia ceramiczna rzeźba, której reminiscencje możemy odnaleźć w odległej Starożytności. Starożytność autor traktuje jak swoiste abecadło, na którym opiera swoje bardzo precyzyjnie ułożone kompozycje, dochodząc w akcie tworzenia do dużej ekspresji przełamującej tym samym kanon.

wernisaż  26.08.2015 g.18.00 WIEŻA CIŚNIEŃ- wystawa do 13.09.2015r.
do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand