Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

FALSTAFF

Gdzie?
FALSTAFF

Streszczenie libretta wg "Przewodnika operowego" Józefa Kańskiego


Akt I. Odsłona 1. W oberży "Pod Podwiązką" siedzi nad kuflem piwa Sir John Falstaff. Lubi on dobrze zjeść i wypić, a tymczasem jego sakiewka jest pusta. Pisze więc dwa jedna­kowo brzmiące listy z oświadczynami miłosnymi do pani Alicji Ford i do pani Meg Page, spodziewając się, że uda mu się wzbudzić miłość obu dam i że obie - nie wiedząc nawzajem o sobie - wyprowadzą go z materialnych kłopotów. Wtem wpada do oberży doktor Kajus, srodze oburzony tym, że Fal­staff poprzedniego dnia pobił jego służących i na śmierć za­jeździł jego konia. Falstaff flegmatycznie zaprzecza wszystkie­mu, a po odejściu doktora wzywa swych pachołków, Bardolfa i Pistola, do odniesienia obu listów. Ci jednak odmawiają, utrzy­mując, że jest to postępowanie niehonorowe. Rozgniewany Fal­staff wygłasza do nich dłuższą przemowę, z której wynika, że honor jest pojęciem pozbawionym sensu, bo jeszcze nikt do tej pory od niego nie utył (monolog "L`onore! Ladri!"), po czym wy­pędza nieposłusznych pachołków, zaś listy każe odnieść paziowi Robinowi.


Odsłona 2. Do pani Alicji Ford przybyła właśnie jej przy­jaciółka, pani Meg Page, aby jej pokazać list otrzymany od Falstaffa. Okazuje się wnet, że pani Ford otrzymała list identycz­nej treści. Na pół rozgniewane, na pół ubawione, obie damy postanawiają przy pomocy trzeciej "kumoszki", wszędobylskiej pani Quickly, zemścić się na swym niewczesnym adoratorze.


Przybywa doktor Kajus (Caius) i opowiada swoją przeprawę z Falstaffem; zjawia się następnie Fenton, młody amant Anusi, a tak­że Bardolf i Pistol, którzy w tajemnicy zwierzają panu Ford niecne zamiary swego chlebodawcy. Tak więc i kobiety, i męż­czyźni spiskują przeciwko Falstaffowi, nie wiedząc nawzajem o tym, gdyż jedna strona przed drugą nie zdradza swych pla­nów.


Akt II. Odsłona 1. Falstaff jak zwykle siedzi w gospodzie i pije. Nadchodzą Bardolf i Pistol, prosząc o przyjęcie na po­wrót do służby, i jednocześnie anonsują wizytę pewnej damy. Jest to pani Quickly, która zgodnie z ułożonym planem zapra­sza Falstaffa w imieniu Alicji Ford na schadzkę. W chwilę po jej wyjściu Bardolf i Pistol wprowadzają znów do Falstaffa nieznanego mężczyznę, który przedstawiając się jako "pan Fontana", błaga Falstaffa o pomoc w swych daremnych zabiegach miłosnych skierowanych ku pani Ford, obiecując mu za to sporych rozmiarów kieskę ze złotem. Falstaff opowiada Fontanie, że właśnie dziś ma schadzkę z panią Ford, nie przeczuwa­jąc, że ów Fontana to nie kto inny, lecz sam pan Ford, który przybył tu w przebraniu dla zbadania sprawy, a obecnie jest przekonany, że żona istotnie zamierza go zdradzić (monolog Forda "E sogno?").


Odsłona 2. W mieszkaniu Fordów pani Quickly zdaje rela­cję ze swej wizyty u Falstaffa. Pani Ford pociesza Anusię, która skarży się, że ojciec chce ją koniecznie wydać za doktora Kajusa. Wszyscy ukrywają się i wkrótce pojawia się Falstaff. Za­staje Alicję Ford rozmarzoną, jest więc już pewien sukcesu. Zaloty jego jednak przerywa pani Quickly, która wbiega i oznajmia wizytę pani Page. Falstaff, ukrywszy się za zasłoną, słyszy, jak pani Page opowiada, że Ford coś podejrzewa i jest nieprzytomny z zazdrości. Po chwili istotnie wpada Ford, a z nim razem doktor Kajus, Fenton, Pistol i Bardolf oraz kilku jeszcze przyjaciół. Kiedy zazdrosny małżonek szukając Falstaffa pobiegł do dalszych pokojów, obie przyja­ciółki ukrywają pośpiesznie Falstaffa w koszu do bielizny. Biegający po całym domu Ford słyszy nagle zza zasłony od­głos pocałunku. Wściekły pędzi tam, lecz zamiast żony i Fal­staffa znajduje Anusię i Fentona. Wyrzuca więc młodzieńca za drzwi, sam zaś biegnie dalej szukać Falstaffa. Wówczas kumoszki biorą kosz, w którym ukrył się Falstaff, i wrzucają go do stru­mienia, gdzie pierze się bieliznę.


Akt III. Odsłona 1. Falstaff, popijając wino w gospodzie, rozmyśla nad swą niefortunną przygodą (monolog "Ehi! Taverniere!"). Padł ofiarą złośliwego figla, a jednak znów daje wiarę słowom pani Quickly, która w imieniu Alicji Ford zaprasza go na schadzkę - tym razem o północy pod wielkim dębem w windsorskim parku. Jednak plany wesołych kumo­szek zostały częściowo podsłuchane przez mężczyzn, którzy po­stanawiają również zjawić się tam, aby dać nauczkę Falstaffowi, a zarazem pod osłoną nocy oddać Anusię za żonę dokto­rowi Kajusowi. Na szczęście i ich plany z kolei podsłuchała wścibska pani Quickly.


Odsłona 2. W parku windsorskim zapadła już noc. Fenton śpiewa pieśń miłosną ("Dal labro il canto"), wzywając Anusię. Pani Ford przebiera Fentona tak, jak według planu Forda ma być przebrany doktor Kajus, a w suknie Anusi ubiera - pachołka Bardolfa. Bije północ - pod dębem zjawia się Fal­staff. Alicja zbliża się do niego, lecz znów nie ma rycerz zbyt wiele czasu na konkury, bo oto wbiega Meg Page wołając, że zbliżają się złośliwe duchy. Obie kobiety uciekają, a po chwili zjawia się przebrana Anusia w otoczeniu orszaku elfów (pieśń z chórem "Sul fil d'un soffio d'etesio") i psotne duszki rzucają się na przestraszonego Falstaffa, szarpiąc go i bijąc bez miło­sierdzia. Dopiero gdy wymęczony Falstaff poczyna błagać o prze­baczenie, odstępują go, stwierdzając, że za swą zuchwałość otrzymał już dostateczną nauczkę. Zjawiają się mężczyźni oraz dwie pary narzeczonych. Okazuje się, że pan Ford w ciemności pobłogosławił swą córkę i Fentona, musi więc teraz dać zezwolenie na ich ślub, zaś kobieta, którą prowadzi pod rękę doktor Kajus, okazuje się... przebranym pachołkiem Bardolfem. Opera kończy się pogodnym zbiorowym finałem.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand